Stora Råby 36:12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stora Råby 36:12
Stora raby 3612.png
Stora Råby 36:12
Information
AdressStora Råby byaväg 53
Byggnadsår1924
ByggherreLantbrukare Fritz Nilsson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektByggmästare Larsson, Lund
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Marken ägdes av arrendatorn på St Råby 2³, som lät bebygga tomten då han avträdde arrendet.

Villa i rött maskinslaget tegel. Sadeltak med rött tegel och trappad gesims med tandsnittslist. Mittaxeln markeras av ett burspråk, med ett gjutet balkongräcke på taket, och en frontespis, som i gavelspetsen har ett putsat fält med texten FRIDHILL och däröver 1924 i järnsiffror. Den rusticerande sockeln är förmodligen murad av gjutna cementblock. På gavlarna entréer, den östra placerad i ett vindfång av tegel. Dekorativa trappräcken gjutna i cement. Nya, brunlaserade fönster med spröjsad överdel, där tvärspröjsen är välvd. Fönsterna är snarlika de ursprungliga, men de större fönsterna med tre lufter i bredd vid sidorna på gatufasaden och i mitten på gårdsfasaden hade tidigare bredare mittluft. Murade fönsterbänkar.

Ekonomilängan på baksidan är även den i rött tegel med tegeltak. På långsidorna och sydgaveln har den en trappad gesims, men på norrgaveln möter murytan takteglet direkt utan någon förmedlande övergång. Stickbågiga portar med anslag i murverket. Flertalet av gjutjärnsfönsterna är stickbågiga, mot öst ett med dekorativ mittpost. På gavlarna dessutom ett litet runt respektive två rundbågade fönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda