Stora Råby 36:11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stora Råby 36:11
Stora raby 3611.png
Stora Råby 36:11
Information
AdressStora Råby byaväg 51
ByggnadsårTrol 1878, uthus 1995-98
ByggherreSmedmästare Anders Larsson
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Boningshuset 1969.
Ekonomibyggnaden 1969.
Halvkällaren 1969.

Huset finns med på den karta som upprättades i samband med avstyckningen 1878, och där anges också Larsson som ägare. Den formella överlåtelsen skedde dock först 1879.

Huset är uppfört i s k gjutmursteknik och inrymde en förstuga med innanförliggande kök, två rum vid sydgaveln och i norr ett stall. Vinden var foderloft. Omkring 1900 byggdes stalldelen om i tegel och inreddes till bostad. Istället uppfördes väster om huset en L-formad ekonomibyggnad i rödmålad locklistpanel, och vid boningshusets norrgavel tillkom en gjuten halvkällare, riven på 1980-talet. Fönsterna ersattes på 1950-talet med 2-luftsfönster. De vitputsade fasaderna, med hörnlisener i syd, kläddes 1972 med rött tegel. Fasadteglet drogs 1998 över med kvastad, vitmålad puts och huset försågs med fönsteromfattningar och hörnlisener. De eternitklädda gavelspetsarna kläddes med vitmålad lockpanel. Eternitklätt sadeltak med utskjutande takfot och profilerade bjälkändar samt ståndränna. Ekonomibyggnaden har i två etapper, 1995 och 1998, ersatts med en vitputsad vinkelbyggnad, med tak av eternitliknande, korrugerade skivor. Där finns bl a stall och garage.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda