Stora Råby 32:24

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stora Råby 32:24
Stora raby 3224.png
Stora Råby 32:24
Information
NamnRåby gård
AdressMalin Gyllenkroks väg 16
Byggnadsårä:e boningshus trol 1810-tal, huvudbyggnad trol 1900; stallänga sent 1800-tal, omb 1961; trösklänga 1914
ByggherreIngen uppgift
ByggmästareIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad / Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Port
Interiör
Boningshuset
Vy. Foto 1969.

Huvudbyggnaden lär ha uppförts sedan dess föregångare förstördes i en åskbrand. Huset i gult tegel med sockel av hardebergasten har en hög suterrängvåning med kök och ekonomiutrymmen och därovan en bostadsvåning. Murverket har dragna fogar med halvcirkelformat snitt. Sadeltak med rött tegel och utskjutande takfot med profilerade bjälkändar. Suterrängvåningen avslutas med en list som övergår i omfattningen kring den centralt placerade entrén. Längs underkant övervåningens fönster en enkellist och under takfoten ett tegelband. Huvudentrén har ett rundvälvt överljusfönster och en helfransk pardörr, utvändigt dock senare inklädd. Trappan upp till bostadsvåningen har marmorerade väggar. Över entrén ett putsat fält med texten RÅBY GÅRD 1900. De 6-rutade fönsterna byttes 1989 ut mot nya med T-post, i ena gavelspetsen dock ett ursprungligt fönster med lösa innanfönster. I suterrängvåningen lägre 2-luftsfönster. För symmetrins skull har huset ett antal blindfönster. Välbevarad interiör med bl a ådringsmålade dubbeldörrar. I matsalen en brunglaserad kakelugn i nyrenässans och i taket en målad dekorationsbård med äldre taklampor i hörnen och en polykrom mittstuckatur. I köksdelen en sättugn.

Längs infartsvägen ligger ett äldre boningshus med vitmålad, kvastad puts. Längan är uppförd av korsvirke med fyllning av lersten och klining. De utskjutande bjälkändarna på långsidorna är ett ålderdomligt drag, och huset bör vara uppfört i samband med skiftet. Gavelspetsarna och östra takfallet är klädda med eternitplattor, och det västra med korrugerad eternit. Huset har innehållit två lägenheter och i vardera kanten på östfasaden ett vindfång i korsvirke. En entré mitt på fasaden ledde in till brygghuset. Nyare paneldörrar efter gammal modell. Rödmålade 6-mtade fönster. Då huset synes ha såväl ursprunglig höjd som storlek på fönsteröppningarna är dess karaktär ovanligt välbevarad. Huset används som bostad. Vid sydgaveln ett äldre uthus med sadeltak. Åt söder har det en rödmålad locklistpanel, medan nordfasaden är putsad. Det har senare förlängts med en förrådsdel.

Den L-formade ekonomibyggnaden, med sadeltak av korrugerad eternit, består av en öst-västlig stallänga och en nord-sydlig trösklänga. Stallet, som byggdes om efter en brand 1961 och då inreddes för svinproduktion, har vitputsade tegelfasader på stengrund och en logvåning i rödmålad lockpanel. På gaveln en vällingklocka med texten Warszawa 1848. Trösklängan i locklistpanel, med en överdel i liggande panel på förvandring, lär vara uppförd av timmer från baltiska utställningen 1914. I norr har den ett fd svinstall i rött maskinslaget tegel och vid norrgaveln en träluta.

Sedan 1989 disponeras huvudbyggnaden av socialförvaltningen för Hasslanda arbetsplats, ett ungdomsprojekt i vars regi huvudbyggnaden renoverades. Sedan 1997 finns även delar av socialförvaltningens administration i huset. I stallet har arbetsplatsen en snickarverkstad, medan andra delar hyrs ut till bl a en fruktfirma.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda