Stora Råby 20

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Björns hög.
Stora Råby 20³ före branden 1945. Foto Ingemar Ingers 1943/Regionmuseet.
Stora Råby 20³ före branden 1945. Foto Ingemar Ingers 1943/Regionmuseet.
Stora Råby 20³ före branden 1945. Foto Ingemar Ingers 1943/Regionmuseet.

Hospitalshemmanet nr 20 erhöll vid skiftet 1805 "kvarboenderätt". Inom nr 20:s ägor, i anslutning till Björns hög, avsattes dock ett område för byns gemensamma grustäkt, sedan ca 1967 använd som pistolskyttebana. På 1820-talet tycks hemmanet ha delats mellan två arrendatorer och 1857 skedde en formell klyvning av gården.

Den östra delen, Stora Råby 20³ - nu Stora Råby 34:15 - bebyggdes, enligt uppgift på 1820-talet, med en fyrlängad gård belägen strax söder om Björns hög. Enligt ett syneprotokoll 1877 var boningshuset i norr uppfört av furukorsvirke med dels lera och dels tegel. Planlösningen var i stort densamma som på 20². Stallängan i söder och en av loglängorna var uppförda i ekekorsvirke medan den andra loglängan var av furukorsvirke, samtliga med lerklining. 1886 var stallet ersatt av ett nytt i "gjutmur". Gården förstördes 1945 genom "åskeld" och byggdes ej upp, men platsen markeras ännu av ett antal träd.

Åren efter skiftet upptas i husförhörslängderna under nr 20 åtta husmanshus benämnda: Webeck, Oldenburg, Fredricsburg, Sardam, Amsterdam, Dahltorp, Ostende och Västerhus. På 1857 års karta finns fyra hustecken markerade mellan 20² och infartsvägen mot Björns hög, men förmodligen representerar ett av hustecknen två sammanbyggda hus. I ett syneprotokoll 1891 beskrivs fyra huslägenheter under 20² och en under 20³, och där anges också hur många dagsverken innehavarna skulle göra varje år i avgift för tomtplatsen. Två av tomtplatserna är ännu bebyggda. Av de andra husen fanns ett, omedelbart öster om 20², kvar 1913, men är nu sedan länge rivet.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda