Stora Råby 19

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta
Gårdsplatsen sedd från väster.
Det kvarvarande svinhuset. Foto 1969.
Det numera rivna boningshuset från 1943. Foto 1969.

Hospitalshemmanet nr 19 flyttades ut på markerna i samband med skiftet 1805. I ett syneprotokoll 1876 beskrivs den fyrlängade gården. Längorna var av ekekorsvirke med fyllning av lera, i boningslängan delvis också tegel, och hade halmtak. Boningshuset i norr hade vid östgaveln kök med bakugn och pigkammare. Därefter följde "dagligstugan", två kammare i bredd och "sommarstugan". I den västra loglängan fanns även drängkammare. I sydlängan låg "fårhus, fä- och häststall". Trädgården var inhägnad och hade "dels äkta och dels vilda träd samt en del krusbärsbuskar".

En ny boningslänga i gulmålad lockpanel uppfördes 1943. De gamla byggnaderna revs sedan gården 1959 övertagits av Statens Centrala Frökontrollanstalt, jmf Stora Råby 23. Sedan den verksamheten upphört köptes gården 1997 av brukaren på nr 21. Trädgården upptas nu av en granodling, men en trädridå markerar dess forna läge.

Den enda kvarvarande byggnaden är ett f d svinhus från seklets början, beläget strax sydost om den gamla gårdsplanen. Det har vitkalkade tegelfasader och strax under takfoten en rad inmurade tegelrör för ventilationen. Sadeltak med korrugerad eternit och ventilationsskorsten i trä. Stickbågiga gjutjärnsfönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda