Stora Råby 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Stora Råby 37:15
Stora raby 3715.png
Stora Råby 37:15
Information
AdressStora Råby 971
Byggnadsårtidigt 1800-tal, stall 1942, loge 1900
Stora Råby 37:15
Den 1942 rivna stallängan.
Boningshuset före tilläggsisolering. Foto 1969.

Vid skiftet 1805 innehades halva nr 17 av ägaren till nr 12, en sjättedel av ägaren till nr 10, och den resterande delen av Lars Jönsson. Nr 12:s del förlades till den s k Sularpsängen i Hardeberga, nr 10 fick sin del i anslutning till sina marker, medan Lars Jönssons del flyttades ut på markerna.

Gården, som tidigare var kringbyggd, låg i ägans nordvästra hörn, men genom köp 1895 och 1925 av ett antal smålotter av nr 5 har markerna utvidgats norrut.

Den putsade, vitmålade boningslängan i norr är uppförd av korsvirke mellanmurat med lersten, i den nedre delen uppblandat med tegel. Omkring 1900 förlängdes huset västerut med ett "undantag" av tegel. Huset kortades av i öster 1942 och 1943 ersattes halmtaket av eternit. Vid en ombyggnad c 1982 tilläggsisolerades huset, tidigare kunde korsvirket anas genom utskjutande bjälkändar på långsidorna, vilket antyder att huset är uppfört i samband med skiftet. Nyare svartlaserade 2-luftsfönster. Mot gårdsplanen har en av de bägge entréerna satts igen. I gavelspetsarna svartlaserad panel.

Stallängan i öster har en vitmålad, tidigare omålad, puts och en överdel i rödmålad lockpanel. Spröjsade träfönster och tegeltäckt sadeltak. Loglängan i söder är uppförd i rödmålad locklistpanel med tak av rödmålad, korrugerad plåt.

Ekonomibyggnaden norr om gårdsplatsen ingick förr i St Råby 5¹¹, se Stora Råby 37:15.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda