Stora Råby 15

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Karta

Den relativt stora gården ägdes av kyrkan och var anslagen till biskopens lön. Den flyttades ut vid skiftet 1805 och markerna förlades så att Dalbyvägen kom att skära av dess sydvästra hörn. Vid tiden för skiftet hade gården en brukare och på rekognosceringskartan 1815 finns bara en gård markerad på ägan, i ett läge ungefär motsvarande Linero 2:15. Gården klövs dock relativt snart och fr o m husförhörslängden 1839-45 anges två åbor på nr 15.

På nr 15:s marker söder om Dalbyvägen har funnits två husmanshus. Smedtorp låg i spetsen mellan ägans sydgräns och Dalbyvägen, mittemot Linero 2:16. Huset finns med i husförhörslängden 1803, och bör ha flyttats ut vid skiftet. Enligt uppgift revs det 1886. Det andra huset, i vinkeln mellan ägans västgräns och Dalbyvägen, skall ha byggts 1834 och förstörts vid en brand i början av 1930-talet.

Ännu 1977 var den östra gården i drift. Sedan dess har dock byggnaderna på de bägge gårdarnas friköpts och markerna brukas nu under Stora Råby 11.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda