Stora Råby 10 & 17

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Möllerstorp. Längst t v anas boningshuset till gården nr 10. Mannen på bilden bör vara borstbindare Anders Andersson.
"Timmermanshuset".

Vid skiftet 1805 sade ägaren till Stora Råby nr 10 nej till enskifte, och slapp därför utflyttning trots att hemmanet var "dåligt byggt". Formellt skedde det genom att den sjättedel av nr 17 som tillhörde nr 10 övertog nr 10:s gamla tomtplats, och att nr 10:s nya marker lades i anslutning därtill.

Efter ett arvsskifte uppfördes nya gårdsbyggnader öster om de gamla, enligt uppgift i en sluten fyrkantsform. När de ekonomibyggnaderna ersattes av nya på 1920- och 30-talet fick gården en lösare gruppering. Gården, som har varit i samma släkts ägo sedan 1670-talet, har sedan mitten av 1960-talet successivt kommit att helt utnyttjas av AB Bioforce hälsokostprodukter. Markerna styckades av och köptes av staden 1967.

Fastigheter

Husmanshus under nr 17

På gränsen mellan nr 6 och 17 finns ett, eller snarare ett par, sammanbyggda husmanshus markerade på såväl 1801 (då mellan nr 9 och 10) som 1805 års karta. Längre österut på 1801 års karta låg "gamle klockarens hus" och "timmermanshuset". De finns även med på skifteskartan 1787. Vid skiftet 1805 hamnade de på nr 17:s mark, och under de följande åren upptas i husförhörslängderna under nr 10 & 17 tre husmansfamiljer, samt huset Möllerstorp med ytterligare två hushåll. Möllerstorp är förmodligen uppkallat efter klockaren Paulus Möller.

På en karta 1846 finns två hus markerade ungefär motsvarande Möllerstorp och timmermanshuset. Något längre österut finns en avstyckad husplats, medan huset i gränsen mellan nr 6 och 17 saknas. Omkring 1910 revs timmermanshuset och den östra halvan av Möllerstorp.

Avstyckningar från nr 10

En bit öster om själva byplatsen ligger tre tomter, utgörande den östligaste delen av nr 10:s ägor. Genom arvsskiften avskildes området från nr 10 och köptes 1876 av hemmansägare Ola Svensson från Reslöf. I det sydvästra hörnet styckade han genast av två tomter om vardera 3 tunnland, som bebyggdes med varsitt torp. Den resterande delen sålde han 1891 till brukaren av nr 2³ på andra sidan vägen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda