Stenkrossen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Kvarteret Stenkrossens enda fastighet, Stenkrossen 2, behandlas här.
Stenkrossen

Kvarteret var förr en del av Lilla Råby 9. Staden köpte merparten av kvarteret i två omgångar, 1907 och 1916. Dit förlades stadens "Nya Materialgård", dvs stadens upplag av grus, gatsten mm. 1915 byggdes ett garage för stadens motorvält och ett kontorshus med förråd och samlingsrum för arbetarna. Året därpå tillkom verkstadshuset med smedja och snickeri och en trälada för redskap och vagnar. Byggnaderna ritades av stadsarkitekten A B Jakobsson. För att spara pengar användes material från den samtidigt rivna Werrenrathska gården vid Mårtenstorget. Merparten av husen gavs en enhetlig utformning med ljusa, spritputsade fasader.

1932 tillkom en cyanvätekammare, skäkteknäppen kallad, efter ritningar av den nye stadsarkitekten John Anchert. Han ritade även 1937 ett större funkisinspirerat garage och 1946 ett ännu kvarstående reservvattenverk i gult tegel med plats för transformatorrum och pumprum. Åt gatukontoret uppfördes 1963 en större nybyggnad. Sedan gatukontoret 1983 fått nya lokaler i kv Ljusåret används huset nu (1988) av bl a kommunens ungdomsarbetslag. Ett par av garagebyggnaderna har rivits tidigare och 1988 revs flera av de äldre byggnaderna för att lämna plats åt provisoriska daghemspaviljonger.

I kv Stenkrossens SÖ hörn ingår en del av en tomt som förr hette kv Petroleumupplaget. Tomten var triangulär med spetsen i öst. Den köptes 1909 av Sydsvenska Petroleum AB, som där uppförde en affärs- och bostadsbyggnad och en lagerbyggnad med 2 cisterner rymmande 48 000 liter. Tomten, som idag klyvs av Kastanjegatan, köptes av staden 1937. Den östra delen med bostadshuset tillhör nu kv Stenkrossen.

Byggnader

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda