Stallmästaren

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

År 1826 benämns detta område som åkerskifte till Genarp nr. 6. Sedan genomförs ett arvskifte och området kom att benämnas som 6:8 tillhörande Bengt Olsson. År 1917 genomförs en hemmansklyvning av fastigheterna 6:6-6:8. Den nya beteckningen för detta område blir 6:78 och kom att tillhöra Edvin Bernhard Olsson. På en samtida karta syns en gård invid nuvarande Kyrkovägen inritad. Tre längor, ett större boningshus och två mindre byggnader varav en längs vägen. Numera finns endast två av dessa byggnaderna kvar under fastighetsbeteckningen Stallmästaren 2. Fram till år 1972 var denna mark odlad då man genomförde en avstyckning för att bereda plats åt den nuvarande villa- och grupphusbebyggelsen.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda