Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Gaturummets detaljer

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Stadens gaturum är fyllda av olika attribut, såsom reklamskyltar, trafikskyltar, bänkar och belysningsstolpar. Belysningens utformning har betydelse för miljön under dygnets alla timmar. Där de gamla arrangemangen finns kvar bör komplettering ske med samma typ. Måste nya armaturer sättas upp bör de vara enkla och inga imitationer. Stolparna bör inte vara för höga och ljuskällan är viktig. Glödljustypen måste eftersträvas.

Affärsskyltar är egentligen en del av en stads atmosfär men också en viktig del för att ge stadsbilden liv och aktivitet. Visst är de gamla smidesskyltarna fina och säkert tål vi flera av den sorten. I speciella miljöer är de det bästa alternativet. Stadsmiljön skulle emellertid mista en del av sin puls, om det inte fanns ljusskyltar och färger. Skyltarnas storlek och proportioner bör studeras i sitt sammanhang och typsnittet på texten bör studeras på allvar. Inte heller bör de rikstäckande affärskedjornas likformiga standardskyltar utan åtskillnad och prövning accepteras i känsliga miljöer, som Lunds stadskärna.

Ett försummat kapitel är trafikskyltarna. Dessa måste finnas men både storlek, placering och antal kan ifrågasattas.

Till gaturummet hör också bänkar, papperskorgar o dyl. Gatans primära funktion är emellertid kommunikation. Bänkar behövs men de måste placeras rätt och underordna sig gaturummet. Gågatornas möblering får inte bli överlastad med mer eller mindre märkvärdiga arrangemang.

Gaturummen måste projekteras och planeras med samma omsorg som byggnaderna och ställas under de "miljöbevarande" myndigheternas insyn åtminstone när det gäller Lunds kulturskyddade delar.

Växtligheten är i detta sammanhang viktig. Gårdsmiljöerna är många gånger gröna och har sina vårdträd. Låt murgrönan eller vildvinet klänga över planken och då och då över fasaderna. Träd, som kan bli gamla och som bildar stora lövkronor, bör planteras och de som redan finns bör vårdas. Planteringen måste dock ske med känsla för gatans och torgens primära funktioner.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda