Stadsbildens framväxt/Råd och anvisningar för bebyggelse i Lunds stadskärna/Övrig litteratur

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
 • "Baggårdserhverv i byförnyelseområder" - N G Sandblad
 • "Bevarandeplan för den medeltida stadskärnan i Ystad" - Byggnadsnämnden, Ystad kommun, 1981
 • "Bygga om" - Jensfelt, 1968
 • "Byggnadskonst Band I: Byggnadsmaterial", 1920
 • "Byggnadskonst Band Ill: Grundläggningen till hus och brobyggnader"
 • "Byggnadskonst Band IV: Husbyggnadsteknik", 1931 - H Kreuger
 • "Fasader och färger på gamla hus" - Gösta Selling, ur Stadsbyggnad nr 3, 1971
 • "Fasadrengöring" - O Holmström, B Kvist, Byggforskningens informationsblad B1:1974
 • "Fataburen" - Nordiska museets och Skansens årsbok 1974
 • "Från skråhantverk till byggnadsindustri" - G Hesselman, 1945
 • "Gamla stans restaurering" - Expertutskottet för Gamla stan, 1973
 • "Hantverkets bok: Mureri", Stockholm 1936 och 1953
 • "Hantverkets bok: Måleri", Stockholm 1934 och 1953
 • "Hantverkets bok: Snickeri", Stockholm 1934
 • "Hantverkets bok: Träbyggnadskonst", Stockholm 1938, 1939
 • "Historiska huse i det gamle Köbenhavn" - Nationalmuseet 1972
 • "Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering" - S Rosen, Stockholm 1967
 • "Kulturhistorisk bebyggelse - värd att vårda" - SOU 1979:17
 • "Lunds Stadsbild" - Inventeringskommittén. Lunds kommun 1968
 • "Lunds stadskärnas bevaringsprogram", - Bevaringskommittén, Lunds kommun
Vårfru rote, 1980
Clemens och Drottens rotar, 1981
Krafts rote, 1983
 • "Nya hus i en gammal stad" - S Balgård, 1976
 • "Skånsk senmedeltid och renässans" - N G Sandblad. Lund 1949
 • "Stenhandboken" - KTH och Sveriges Stenindustriförbund. 1968
 • "Så renoveras torp och gårdar" - O Hidemark, Örebro 1973
 • "Underhåll och reparation av putsade och oputsade murverksfasader" - V Saretak, Byggforskningens rapport R14:1976
 • "Skansens handbok i våden av gamla byggnader" - G Gustafsson, Stockholm 1972
 • "Bevaringsplan för stadskärnan i Simrishamn" - Riksantikvarieämbetets skrifter nr 5, 1974
 • "Ny puts på gammal fasad. Fasadrenovering av Göteborgs Rådhus" - E Malinowski, S Schultz. Byggforskningsrådet T16:1982
 • "Handbok i sydöstskånsk byggnadsteknik" - K Barup, M Edström, Simrishamn 1983.
 • "Stenhusen 1880-1920. Varsam ombyggnad" - C Engdahl. L Oranger Isfält. Byggforskninsrådet T12:1983
 • "Renoverade putsfasaders åldrande" - E Engelbrektson. Byggforskningsrådet T14:1984
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda