Stadsbildens framväxt/Förord

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Till kommunstyrelsen i Lund

1975 överlämnade fastighetsnämnden till kommunstyrelsen den saneringsutredning med förslag till bostadssaneringsprogram som fastighetskontoret hade upprättat under 1973 och 1974. Kommunstyrelsen godkände förslaget till bostadssaneringsprogram och gav samtidigt fastighetsnämnden i uppdrag att, i enlighet med nämndens eget förslag, utarbeta ett bevaringsprogram.

Arbetet med bevaringsprogrammet sker i samråd med byggnadsnämnden och antikvarisk expertis. Uppdraget fullgörs genom den bevaringskommitté som tillsattes 1975 och där fastighetsnämnden idag representeras av fyra ledamöter och byggnadsnämnden av tre. Fastighetskontoret och stadsarkitektkontoret medverkar genom utsedda representanter. Vidare deltar stadsantikvarien i arbetet.

Namnen på de förtroendemän och tjanstemän som deltagit i bevaringskommitténs arbete framgår av förteckning på sid 8.

Den nu föreliggande publikationen har utarbetats av arkeologen Torvald Nilsson, stadsantikvarien Claes Wahlöö, filosofie licentiaten Hjördis Kristenson samt arkitekterna SAR Claes B Persson och Rolf Heijkenskjöld vid Kjell Aage Nilson och Claes B Persson Arkitektkontor AB.

Bevaringskommittén får härmed överlämna skriften Bevaringsprogram för Lunds stadskärna — Stadsbildens framväxt samt Råd vid ombyggnad.

Lund i december 1985

  • Lennart Ryde
  • Per Lundgren
  • Lars A. Johansson
  • Hans Albin Larsson
  • Birger Rehn
  • Ebba Lyttkens
  • Gösta Regnén

Bevaringskommitténs sammansättning

Följande förtroendemän och tjänstemän har deltagit i bevaringskommitténs arbete sedan tillkomsten i augusti 1975.

För fastighetsnämnden: kommunalrådet Lennart Ryde, som innehar ordförandeskapet i kommittén (1975-), 1;e järnvägsexpeditör Per Lundgren (1975-), lantbrukare Henning Svensson (1975—78), köpman Harry Kristiansson (1978—79), adjunkt Ingvar Amilon (1978—79), fil. dr. Hans Albin Larsson (1980-) samt uppsyningsman Lars A Johansson (1980-).

För byggnadsnämnden: kommunalrådet Birger Rehn, som ar kommitténs vice ordförande (1975-), sjuksköterskan Greta Kruse (1975—79), civilingenjör P. G. Sköldenberg (1977—79), marknadsassistent Annika Annerby (1980—82), fil.kand. Ebba Lyttkens (1980-) samt fil.kand. Gösta Regnéll (1983-).

Från fastighetskontoret har deltagit fastighetschef Rune Linder, överingenjör Ingvar Andersson (1975—84), tekniker Einar Blomberg (1975—81) samt byggnadsinventerarna Agneta Åsgrim-Berlin (1976—80), Bengt-Göran Petersson (1979), Jonna Stewénius (1981), Inger Andersson (1982—83) och Otto Ryding (1982).

Från stadsarkitektkontoret har deltagit stadsbyggnadsdirektör Bertil Hjort (1975), stadsarkitekt Börje Fyhr-Johansen (1975—80), stadsarkitekt Agneta Staaf (1981-) samt stadsplanearkitekt Björn Gunnarsson (1975-).

Förre stadsantikvarien, numera chefen för Kulturen i Lund, Anders W Mårtensson, har under hela perioden deltagit i kommitténs arbete. Från och med 1983 har även stadsantikvarien Claes Wahlöö medverkat. Landsantikvarien vid Skånes Hembygdsförbund, Evald Gustavsson, knöts 1975 till arbetet. Han efterträddes 1976 av Carin Bunte, som 1979 i sin tur efterträddes av Dag Widholm (1979—83).

Till den digitala utgåvan

Dessa artiklar är menade att läsas i en följd, och det förekommer hänvisningar till de tidigare texter i senare texter. Läser man dem alltså inte i ordningsföljd, riskerar man att förlora sammanhanget. Dessutom är bildplaceringen en sådan i originalskrifterna att de är svåra att efterlikna digitalt. Jag har gjort mitt yttersta för att designen ska efterlikna originalet så mycket det går.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda