Stadsbildens framväxt/Bebyggelsehistorik 1000-1700/1400-talet

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

1400-talets bebyggelse i Lund är generellt sett dåligt känd. Att korsvirket under detta sekel blir det absolut vanligaste i bostadsbyggandet torde vara säkert, men vi vet näst intill ingenting om enskilda sådana byggnader i staden.

Av 1400-talets byggande i tegel aterstår endast Liberiet vid Kungsgatan och det till Kulturen flyttade dekanresidenset.

Liberiet byggdes, som namnet (liber-bok) anger, som bibliotek för domkapitlet. Det är kraftigt förvanskat genom ombyggnad av Brunius på 1840-talet, men utgör en typisk exponent for tegelgotiken. Huset uppfördes mot den befästningsmur av tegel som vid denna tid redan omgav domkyrkoområdet. I Liberiets sydöstra vägg kan kreneleringen tydligt iakttagas. Denna mur stoppade av allt att döma 1452 Karl Knutsson, som fick nöja sig med att härja övriga delar av staden.

Den dominerande delen av Dekanresideset utgörs av ett bostadstorn, som under 1400-talet uppfördes i anslutning till ett tegelhus från 1200-talet. Det kan tänkas att byggnadsdelen uppfördes på grund av hemsökelsen 1452. Tornet har med sin slutenhet och skyttegluggar på vinden en markerad försvarskaraktär och står som arkitektur isolerat i Lunds medeltida byggnadshistoria.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda