Städet 1

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Städet 1
Stadet 1.png
Städet 1
Information
AdressLilla Tomegatan 1, Adelgatan 10
ByggnadsårLilla Tomegatan 1840 omb. 1975, Adelgatan 1891
Byggherre1840 H. Pettersson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Lilla Tomegatan 1. Foto Ragnar Blomkvist 1952. Kulturens arkiv.

Envåningshus uppfört 1840 av tegel. Det inrymde då två lägenheter om två rum och kök samt en vindskammare. Huset fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1975 då den gamla planlösningen förändrades och de flesta äldre detaljer togs bort. Fasaden är i gul spritputs med vita slätputsade fönsteromfattningar. Taket är täckt med modernt brunrött tegel. Nya brunbetsade fönster och dörrar.

Tvåvåningshuset på tomten byggdes 1891. Fasaderna är i rött glatt maskintegel och har listverk och fönsteromfattningar i profiltegel. Taket är klätt med röd falsplåt. De röda fyrdelade fönstema är nya medan den ursprungliga parfyllningsdörren med överljusfönster finns kvar. Trapphuset är välbevarat med räcke av svarvade stolpar och halvfranska glasade entrédorrar, ådringsmålade i grått.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda