Spettet 2

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Spettet 2
Spettet 2.png
Spettet 2
Information
AdressSlöjdgatan 8
Byggnadsår1914 omb 1959
Byggherreverkmästare Karl Dahlquist, 1959 Karin Dahlquist
Arkitekt1959 Lennart Strömbeck

Fasader i rött maskinslaget tegel. Sadeltakets pappbeklädnad ersattes med tegel på 1920-talet. Utskjutande takfot och profilerade bjälkändar. Mittpartiet markeras av en risalit som övergår i en frontespis, som överst har ett putsat fält med namnet Mariehem. Centralt placerad entré med rikt ornerad, 20-talsklassicistisk dörr och rundvälvt överljusfönster med dekorativt smide. Den flankeras av två små blyspröjsade fönster med figurmotiv. Över entrén en sågtandslist som följer dess kontur. Inåtgående vitmålade 2-luftsfönster med murade fönsterbänkar.

Ursprungligen hade huset fyra smålägenheter med sju kakelugnar. Efter en ombyggnad 1959 innehöll huset en lägenhet per plan. Samtidigt uppfördes vid nordgaveln en tillbyggnad med högt sadeltak, inrymmande garage på bottenvåningen och en pentrylägenhet ovanpå.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda