Sökresultat

Hoppa till: navigering, sök
 • Här nedan kan du klicka dig vidare till det kvarter du vill läsa om, och vidare där till enskilda fastigheter. Wikin är sorterad efter rote, och i varje rote finns också en förteckning över byggnadsminnen.
  18 kbyte (2 374 ord) - 2 april 2019 kl. 10.56
 • ... med fasad av korrugerad, rödmålad plåt och sadeltak. Längan, placerad i nordsydlig riktning på svartmålad sockel har vit putsad fasad. Sadeltaket ...tor. Även småspröjsade gjutjärnsfönster finns kvar. Äldre portar är i par med fönster. De är grönmålade.
  3 kbyte (548 ord) - 27 november 2018 kl. 14.53
 • ...de man byggnaderna på Kannan 1, 2, 6, 13 och 15 som ”byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull mil [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  1 kbyte (206 ord) - 3 december 2018 kl. 13.10
 • Smalt kvarter invid Veberödsbäcken, verksamheter och bostäder. [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  192 byte (23 ord) - 3 december 2018 kl. 14.40
 • [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  761 byte (110 ord) - 3 december 2018 kl. 13.06
 • ...i väst och nyare i öst på platsen för stärkelsefabriken. Tidigare ett kvarter präglat av stationssamhället med verksamhetsbyggnader och bostadshus. Hä ...n bedrev potatislager med sortering och paketering i fd stärkelsefabriken i kvarteret Litern söder om Järnvägsgatan.
  498 byte (72 ord) - 9 januari 2018 kl. 11.53
 • ...by och Sjöbo, samt Boddesplatsen i öster, Kyrkostigen i norr och bäcken i väster. Här har kontinuerligt funnits bebyggelse sedan den första kartan [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  629 byte (102 ord) - 3 december 2018 kl. 11.35
 • ...ulturhistoriskt värdefull miljö”. Gatuhuset på Halvstopet 4 betecknas i samma underlag som ”kulturhistoriskt och/eller miljömässigt värdefull [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  1 kbyte (225 ord) - 3 december 2018 kl. 13.03
 • Även detta ett litet kvarter med sex tomter. Idag finns två äldre byggnader Flugan 3 och 5 som är byg [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  347 byte (42 ord) - 3 december 2018 kl. 14.56
 • ...else permanentas på en plats istället för att som tidigare flyttas runt i trakten. Dagens kyrkobyggnad beräknas vara byggd under slutet av 1100-tale ...gt uppgift finns delar av skorstenen med rökkanaler fortfarande kvar inne i kyrkan medan den del av skorstenen som höjde sig över taket är riven.
  9 kbyte (1 447 ord) - 25 mars 2019 kl. 10.19
 • ...t är relativt kalt med träd från uppförandetiden som största brytning i utblicken över västra åkerlandskapet. [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  774 byte (111 ord) - 4 december 2018 kl. 09.48
 • ...modligen av att veterinären bott och haft sin verksamhet i detta kvarter. I den sydöstra delen finns en del större lövträd. Kvarteret ligger högre [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  718 byte (112 ord) - 4 december 2018 kl. 09.49
 • ...garna med utomhusbadet och så vidare. Kvarteret är lummigt med träd som i vissa fall är lika gamla som de äldsta husen. [[Kategori:Fastigheter i Veberöd]]
  860 byte (142 ord) - 3 december 2018 kl. 15.57
 • ...ingsgator kring fyra husgrupper. I områdets mitt finns en anlagd park och i norr en transformatorstation. ...ination med träpanel eller slätputsade. Färgnyanserna är främst ljusa i gula och vitgrå nyanser, men även mörkare nyanser ibland annat grått oc
  3 kbyte (561 ord) - 12 april 2018 kl. 09.58
 • ...n 5]] följer en äldre vägsträckning. Kvarteren nås från en matargata i norr och längs säckgator för biltrafik mellan husraderna. På baksidan a ...er tre byggnader, dessa ligger dock något avskilt från övriga gator och kvarter.
  2 kbyte (332 ord) - 26 november 2018 kl. 12.26
 • ... också utstickande gavlar/ verandor på långsidorna med träpanel målad i en av färgkoderna. ...rgkoder, och runt fönstren sitter vitmålade foder. Fönsterutformningen i övrigt är lika som på radhusen.
  2 kbyte (330 ord) - 10 april 2018 kl. 09.33
 • ...n 5]] följer en äldre vägsträckning. Kvarteren nås från en matargata i norr och längs säckgator för biltrafik mellan husraderna. På baksidan a ...er tre byggnader, dessa ligger dock något avskilt från övriga gator och kvarter.
  2 kbyte (281 ord) - 26 november 2018 kl. 12.29
 • ...n 5]] följer en äldre vägsträckning. Kvarteren nås från en matargata i norr och längs säckgator för biltrafik mellan husraderna. På baksidan a ...er tre byggnader, dessa ligger dock något avskilt från övriga gator och kvarter.
  2 kbyte (283 ord) - 26 november 2018 kl. 12.35
 • ...n 5]] följer en äldre vägsträckning. Kvarteren nås från en matargata i norr och längs säckgator för biltrafik mellan husraderna. På baksidan a ...er tre byggnader, dessa ligger dock något avskilt från övriga gator och kvarter.
  2 kbyte (290 ord) - 26 november 2018 kl. 12.35
 • ...n 5]] följer en äldre vägsträckning. Kvarteren nås från en matargata i norr och längs säckgator för biltrafik mellan husraderna. På baksidan a ...er tre byggnader, dessa ligger dock något avskilt från övriga gator och kvarter.
  2 kbyte (289 ord) - 26 november 2018 kl. 12.37

Visa (föregående 20 | nästa 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Visningar
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda