Användarbidrag

För 0:0:0:0:0:0:0:1 (diskussion | blockeringslogg | uppladdningar | loggar)
Hoppa till: navigering, sök
Sök efter användarbidrag
 
 
     
  

(Senaste | Första) Visa (50 nyare | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 • 23 februari 2011 kl. 12.46 (skillnad | historik) . . (+51). . Ängen 4(Skapade sidan med 'Envåningshus med slammad gulmålad tegelfasad. Sexrutade, bruna fönster och två ursprungliga pardörrar med överljus. Sadeltak med fyra kupor, täckt med korrugerad plåt. I…')
 • 23 februari 2011 kl. 12.45 (skillnad | historik) . . (+7). . Ängen 3(Skapade sidan med 'Envåningshus med klassicerande putsfasad; kvaderindelad, spritputsad sockel och däröver bandrustik samt profilerad gesims. Vita tvåluftsfönster och moderna entrédörrar. Sa…')
 • 19 december 2010 kl. 19.00 (skillnad | historik) . . (+2 134). . Studenten
 • 19 december 2010 kl. 18.43 (skillnad | historik) . . (+1 661). . Studenten 1, 29 och 30(Skapade sidan med 'Tomterna 1, 29 och 30 har från medeltidens slut fram till för några år sedan utgjort en tomt och behandlas här i ett sammanhang. Det äldsta huset på tomterna är envånin…')
 • 19 december 2010 kl. 18.32 (skillnad | historik) . . (+364). . Studenten 3(Skapade sidan med 'Trevånings gathus med gårdsflyglar i två våningar. Gathuset uppfördes 1886 i två våningar med fasader i tegel med putsade, profilerade lister och fönsteromfattningar. Den…')
 • 19 december 2010 kl. 18.31 (skillnad | historik) . . (+1 057). . Studenten 2(Skapade sidan med 'Hörnhuset i en våning uppfördes 1873 av gult tegel och innehöll ursprungligen tre stycken tvårumslägenheter. Fasaderna är målade i ljusgult och sadeltaket är täckt med …')
 • 19 december 2010 kl. 18.25 (skillnad | historik) . . (+545). . Studenten 6(Skapade sidan med 'Gathuset uppfördes 1847 i korsvirke. Det innehöll då två lägenheter och en vindskammare. Fasaden är slätputsad, målad ljusgul. Sadeltaket är klätt med papp. Två breda …')
 • 19 december 2010 kl. 18.23 (skillnad | historik) . . (+343). . Studenten 5(Skapade sidan med 'Envåningshuset med en liten gårdsflygel uppfördes 1879 och inrymde då två lägenheter. Klassicerande slätputsad gulmålad fasad med en hög sockel och vita profilerade fön…')
 • 19 december 2010 kl. 18.22 (skillnad | historik) . . (+517). . Studenten 4(Skapade sidan med 'Gathuset i tre våningar har en sockelvåning med bandrustik i grå ädelputs medan de bägge andra våningarna har rött handslaget tegel. Mellanvåningens fönster har runda v…')
 • 19 december 2010 kl. 18.20 (skillnad | historik) . . (+263). . Studenten 10(Skapade sidan med 'Fastigheten bestar av två skilda hus. Den västra delen som nu är blåfärgad byggdes 1838 av korsvirke. Den östra grönfärgade delen byggdes först 1849. Bägge husen hade f…')
 • 19 december 2010 kl. 18.08 (skillnad | historik) . . (+422). . Studenten 9(Skapade sidan med 'Envåningshus uppfört av korsvirke och bränt och obränt tegel. Fasaderna putsade med modern rosafärgad konstputs. Vita sexrutade fönster. Taket är täckt med svart falsplå…')
 • 19 december 2010 kl. 18.06 (skillnad | historik) . . (+455). . Studenten 22(Skapade sidan med 'Huset har en våning mot gatan och två på gårdssidan, Gatufasaden är rödmålad och slätputsad. Nya sexrutade fönster och ny port. Sadeltaket är klätt med rött tegel. Hu…')
 • 19 december 2010 kl. 18.05 (skillnad | historik) . . (+709). . Studenten 13(Skapade sidan med 'Tvåvånings gathus med brungul slätputs. Sadeltaket är klätt med gult tegel. Nya blåmålade sexrutade fönster med kupigt glas. Brädinklädd portgång med järngrindar. D…')
 • 19 december 2010 kl. 18.02 (skillnad | historik) . . (+382). . Studenten 12(Skapade sidan med 'Envåningshus med putsad gatufasad färgad ljust ockragul. Svarta fönster- och dörrsnickerier. Dörren är överspikad med svart masonit och i den västra ändan finns en bräd…')
 • 19 december 2010 kl. 18.01 (skillnad | historik) . . (+840). . Studenten 11(Skapade sidan med 'Gathuset i två våningar uppfördes 1877 och inrymde då tre lägenheter. Fasaden är i gul slätputs och har ett profilerat våningsband. Fönsterna är grönmålade och har t…')
 • 19 december 2010 kl. 17.59 (skillnad | historik) . . (+399). . Studenten 15(Skapade sidan med 'Envåningshus uppfört 1826 av korsvirke med bränt och obränt tegel i facken. Huset har en vit slåtputs, blå fyrrutade fönster och en ny pärlspontad ytterdörr. Sadeltaket …')
 • 19 december 2010 kl. 17.58 (skillnad | historik) . . (+635). . Studenten 23(Skapade sidan med 'Gathuset i två våningar uppfördes i tegel 1860 och inrymde då fyra lägenheter, Fasaden ar vit, slätputsad. Blåmålade sexrutade fönster. Tvärpanelad port och dörr med …')
 • 19 december 2010 kl. 17.56 (skillnad | historik) . . (+131). . Studenten 18(Skapade sidan med 'Envåningshus uppfört 1862 av bränt och obränt tegel. Det innehöll då tre lägenheter. Fasaden har modern gulmålad slätputs. Sadeltaket är täckt med rombiska eternitplat…')
 • 19 december 2010 kl. 17.56 (skillnad | historik) . . (+510). . Studenten 17(Skapade sidan med 'Envånings korsvirkeshus med rosa, slätputsad fasad. Sadeltakets ursprungliga tegelbeklädnad har bytts ut mot grå falsplåt. De blåmålade sexrutade fönsterna är liksom fyl…')
 • 19 december 2010 kl. 17.54 (skillnad | historik) . . (+380). . Studenten 16(Skapade sidan med 'Envåningshus uppfört 1820 av ekekorsvirke. Det inrymde då förstuga, fyra boningsrum, kök, packhus och en vindskammare. Fasaden är slätputsad, målad ljusgul. Sadeltaket ä…')
 • 19 december 2010 kl. 17.53 (skillnad | historik) . . (+515). . Studenten 21(Skapade sidan med 'Tvåvåningshus med fasad i gult tegel med enkelt murat våningsband. Fasaden har tidigare varit målad. Sadeltaket är täckt med gult tegel. De sexrutade blå fönsterna är ny…')
 • 19 december 2010 kl. 17.52 (skillnad | historik) . . (+361). . Studenten 20(Skapade sidan med 'Tvåvåningshus i tegel uppfört 1868. Det inreddes då med fyra stycken två- och trerumslägenheter med kök. Huset hade till för något år sedan åt gatan en vitmålad tegel…')
 • 19 december 2010 kl. 17.50 (skillnad | historik) . . (+253). . Studenten 24(Skapade sidan med 'Envånings tegelhus uppfört 1859 av två personer gemensamt. Slätputsade, grå omålade fasader. De blå, sexrutade fönsterna är liksom den tvärpanelade dörren nya. Sadelt…')
 • 19 december 2010 kl. 17.49 (skillnad | historik) . . (+1 364). . Städet(Skapade sidan med 'Kvarteret avgränsades i sin nuvarande form någon gång på 1600-talet när den östra delen av Lilla Tomegatan drogs fram och skilde det från det nuvarande kvarteret Studenten…')
 • 19 december 2010 kl. 17.45 (skillnad | historik) . . (+175). . Städet 9-10(Skapade sidan med 'Envåningshus med inredd vind. Fasader i ljus gulbrun ädelputs med slätputsade fönsteromfattningar i en ljusare nyans. Sadettaket täckt med tegel. Bruna sexrutade fönster. P…')
 • 19 december 2010 kl. 17.44 (skillnad | historik) . . (+566). . Städet 1(Skapade sidan med 'Envåningshus uppfört 1840 av tegel. Det inrymde då två lägenheter om två rum och kök samt en vindskammare. Huset fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1975 då den…')
 • 19 december 2010 kl. 17.39 (skillnad | historik) . . (+454). . Städet 5(Skapade sidan med 'Envåningshus uppfört av tegel 1874. Det var då inrett till två lägenheter och två vindskammare. På det avfasade hörnet fanns det förr ett fönster som 1927 ändrades om …')
 • 19 december 2010 kl. 17.36 (skillnad | historik) . . (+975). . Städet 4(Skapade sidan med 'Tomten är L-formad och tangerar Adelgatan i norr och Stora Tomegatan i öster. Ett bostadshus i två våningar upptar tomtens bredd mot Adelgatan, Gatufasaden är utförd i gul,…')
 • 19 december 2010 kl. 17.34 (skillnad | historik) . . (+575). . Städet 6A(Skapade sidan med 'Envåningshuset vid Lilla Tomegatan uppfördes av tegel 1840 och inrymde då sex boningsrum oeh tre kök. Den södra halvan av tvåvåningslängan längs Stora Tomegatan byggdes …')
 • 19 december 2010 kl. 17.32 (skillnad | historik) . . (+306). . Städet 6B(Skapade sidan med 'Tvåvåningshus med mansardvåning. Fasader i rött handslaget tegel. Taket är täckt med eternitplattor. Ursprunglig entré med glasad dörr och profilerad portomfattning i gr…')
 • 19 december 2010 kl. 17.31 (skillnad | historik) . . (+777). . Städet 7(Skapade sidan med 'Envåningshus med skifferklätt mansardtak och en mycket bred gårdsflygel i två våningar. Fasaderna har en modern kvastad puts i en ljus rödaktig nyans och målade, vita fön…')
 • 15 december 2010 kl. 09.30 (skillnad | historik) . . (+1 029). . Svartbröder 19(Skapade sidan med 'Gathus i tre våningar uppfört av tegel och råsten, Mittpartiet är svagt framhävt igenom en risalit. Tegelfasaden gulmålad med vita putsade våningsband. Bottenvåningen är…')
 • 15 december 2010 kl. 09.27 (skillnad | historik) . . (+680). . Svartbröder 18(Skapade sidan med 'Tvåvåningshus byggt 1855. Huset försågs 1926 med en enhetlig putsfasad och tre takkupor enligt ritningar av Lars Kolmodin. Övercvåningen har sju fönsteraxlar inramade av s…')
 • 15 december 2010 kl. 09.23 (skillnad | historik) . . (+1 257). . Svartbröder 17(Skapade sidan med 'I gathuset ingår resterna av ett envåningshus uppfört av tegel och korsvirke 1798. Huset breddades och andra våningen byggdes på 1839. Ett trapptorn tillkom 1888 samtidigt s…')
 • 15 december 2010 kl. 09.19 (skillnad | historik) . . (+366). . Svartbröder 16(Skapade sidan med 'Tvåvånings gathus av bränd och obränd tegel. I huset ingår resterna av ett 1798 byggt envåninghus som 1852 byggdes till på bredden och höjden. Modern gatufasad med stora …')
 • 15 december 2010 kl. 09.18 (skillnad | historik) . . (+760). . Svartbröder 15(Skapade sidan med 'Trevånings gathus med 20-tals klassicistisk fasad i grå ädelputs. Sockelvåning med bandrustik och entrådörrar med shpat fasettglas. Mittpartiet markeras genom fyra joniska …')
 • 15 december 2010 kl. 09.01 (skillnad | historik) . . (+638). . Svartbröder 20(Skapade sidan med 'Tvåvånings tegelhus med ljusgrå klassicerande putsfasad. Bottenvåningen har stora rundbågade fönster och dörröppningar mellan murade halvkolonner och på ett ställe två…')
 • 15 december 2010 kl. 08.56 (skillnad | historik) . . (+1 256). . N Kungsgatan 2c(Skapade sidan med 'Trevåningshus med flygel byggt 1887 som Hoten Central av änkefru Mathilda Brulin. Gatufasad i röd maskinslagen tegel med rik dekor i form av profiltegel och prefabricerade te…')
 • 15 december 2010 kl. 08.53 (skillnad | historik) . . (+704). . Svartbröder 21(Skapade sidan med 'Tvåvåningshuset hörnet Stortorget / Kungsgatan ursprungligen uppfört 1838 av Joh. Lundbom med ytterväggar av bränt tegel, gavlar av ekkorsvirke och innerväggar av furukors…')
 • 15 december 2010 kl. 08.51 (skillnad | historik) . . (+210). . Svartbröder 12-14(Skapade sidan med 'Trevånings kontorshus med envåningsbyggnad på gården. Bärande betongbjälklag synligt i gatufasaden. Bottenvåningen varierad med önsterbröstningar av gatsten och cementmo…')
 • 15 december 2010 kl. 08.50 (skillnad | historik) . . (+176). . Svartbröder 22(Skapade sidan med 'Trevåningshus med rött fasadtegel. Balkonger klädda med grönblå korrugerad plåt. Vita fönstersnickerier. Sadeltak med rött tegel. På gården en envånings, putsad tillby…')
 • 15 december 2010 kl. 08.49 (skillnad | historik) . . (+491). . Svartbröder 10(Skapade sidan med 'Flormanska stiftelsen byggt 1880 av Sodalitium Majus Lundense. Tvåvåningshus i grågult tegel med mörkare profilerad sockel. Sadeltak med enkupigt rött tegel. Gröna tvåluft…')
 • 15 december 2010 kl. 08.47 (skillnad | historik) . . (+582). . Svartbröder 9(Skapade sidan med 'Envånings tegelhus byggt 1846. Ursprungligen innehöll det två lägenheter. Åt gatan gulmålad putsfasad med klassicerande dörrar från 1926. Gamla grönmålade sextutade fö…')
 • 15 december 2010 kl. 08.45 (skillnad | historik) . . (+271). . Svartbröder 8(Skapade sidan med 'Envåningshus byggt 18S3 med yttermurar av bränt tegel och mellanväggar av korsvirke och råsten. Sadeltaket är klätt med rött enkupigt tegel. Sexrutade gröna fönster. Gat…')
 • 15 december 2010 kl. 08.43 (skillnad | historik) . . (+430). . Svartbröder 7(Skapade sidan med 'Envånings gathus byggt i tegel 1841. Sadeltak med rött enkupigt tegel. Fasaden slätputsad, röd. Blåmålad dörr i empirestil med överljusfönster. Sexrutade blåmålade fö…')
 • 15 december 2010 kl. 08.41 (skillnad | historik) . . (+1 210). . Svartbröder 6(Skapade sidan med 'Tvåvåningshus i mörkrött tegel uppfört 1842 av domkyrkokamrer Sven Carl Brink efter ritningar av C.G. Brunius. Huset var ursprungligen inrett till två lägenheter med tre r…')
 • 15 december 2010 kl. 08.38 (skillnad | historik) . . (+472). . Svartbröder 5(Skapade sidan med 'Tegelhus i tre våningar med klassicerande grå putsfasad. Bottenvåningen har kvaderrustik i mörkare grå puts. Sexrutade fönster, i bottenvåningen blå, annars vita. Ursprun…')
 • 15 december 2010 kl. 08.26 (skillnad | historik) . . (+466). . Svartbröder 4(Skapade sidan med 'På platsen för en fyrlängad korsvirkesgård från 1830-talet inrymmande bl. a. en tunnbindarverkstad lät tandläkaren H. Lundqvist uppföra ett trevånings tegelhus med mansa…')
 • 15 december 2010 kl. 08.25 (skillnad | historik) . . (+677). . Svartbröder 3(Skapade sidan med 'S.C. Brink lät 1850 uppföra huset i två våningar med ytterväggar av bränt tegel och innerväggar av råsten. Det var inrett till sex boningsrum varav två med dekorerat tak…')
 • 15 december 2010 kl. 08.24 (skillnad | historik) . . (+1 174). . Svartbröder 2(Skapade sidan med 'När tunnbindaren A. Andersson övertog tomten fanns där tre korsvirkeshus som han successivt ersatte med de nu befintliga. Gathuset i två våningar samt en hög källarvånin…')

(Senaste | Första) Visa (50 nyare | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Visningar
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda