Sparken

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sparken
Kvarteret omfattar en del av den mycket stora tomten 351 som förr tillhörde Jutamöllan. Frånsett mjölnaregården uppe vid Trollebergsvägen och själva möllan som stod på nuvarande kv Sparken 1 var tomten obebyggd. År 1886 köpte Johanna Persson Jutamöllan av sin fader. Hon gifte sig med snickaren Per Jakobsson Palmqvist och vid sekelskiftet började de förbereda en uppstyckning av området i byggnadstomter, bl a genom att lägga ned avloppsrör i de planerade gatorna. Kvarteret Sparken kom att omfatta en "överbliven snutt" mellan de utlagda gatorna och områdets västgräns. I en karta över det blivande kvarteret 1901 indelades det i tre byggnadstomter.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda