Skomakaregatan 4b

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Botulf 11
Skomakaregatan 4b.png
Skomakaregatan 4b
Information
AdressSkomakaregatan 4b
ByggnadsårGathus 1842 omb. 1892, 1931, 1982, gårdshus 1873(?)/1883 omb. 1982
Byggherre1842 Jacob Malmros, 1873-92 Pianofabrikör David Hansson, 1982 B-A Åman

Gathuset är uppfört med två våningar åt gatan och tre åt gården och är byggt av bryggaren och traktören Jacob Malmros i tegel med innerväggar av korsvirke. Fasaden har i dag en gråvit puts och ett markerat våningsband. Ett ålderdomligt inslag utgör taklisten av trä, som imiterar en profilerad, murad gesims.

Andra och tredje våningen var ursprungligen inredda med fjorton studentrum och huset kallades för Malmrosiska studentkasernen. Till studentrummen kom man via en plattform i höjd med andra våningen och ifrån denna hängde en lös trätrappa ned på Skomakaregatan. Städerskan i kasernen kallades för Frugan och har karaktäriserats som sträng, ordningsälskande och godhjärtad och är besjungen av A.U. Bååth i dikten Studentuppasserskan.

På gårdssidan uppfördes 1884 ett trapptorn i korsvirke och 1892 ersattes studentrummen på andra våningen med en lägenhet. Vid breddningen av Svartbrödersgatan 1931 kapades husets östra del och den nuvarande renässansinspirerade gaveln uppfördes i stäflet efter ritningar av Carl E. Rossel.

Huset genomgick en omfattande ombyggnad 1982, då rumsindelningen ändrades. Trapptornet på gården revs för att ersättas med loftgångar av betong. Sadeltakets gamla röda tegel har bytts ut mot nytt sådant och nya dörrar och fönster har satts in. En dörröppning med en gammal panelerad dörr gjordes om till skyltfönster. Positivt är dock, att de stora skyltfönsterna delvis har murats igen.

Gårdshuset har en enhetlig fasad i grågul tegel ifrån 1883, då tre envåningshus antagligen uppförda 1873 av bränd och obränd tegel försågs med en gemensam övervåning. Huset kom att inrymma en pianoverkstad, som så småningom ersattes med Svenska Täckfabriken. Huset genomgick en kraftig ombyggnad 1982.

Ett tvåvånings halvhus längs den västra tomtgränsen uppfördes 1884 på platsen för ett äldre korsvirkeshus, inrett till snickeri. Det nya huset byggdes av tegel och försågs med järnplåtstak. Ursprungligen innehöll det endast en stor sal.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda