Själabodarna 16

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Själabodarna 16
Sjalabodarna 1 magle stora kyrkogata 5.png
Magle Stora Kyrkogata 5
Information
AdressMagle Stora Kyrkogata 5
Byggnadsår1835, 1852, 1860 omb. 1903, 1925, 1933
Byggherre1835 Lunds stads fattigvårdsstyrelse, 1852 och 1860 Fruntimmersföreningen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvåningshus i röd, handslagen tegel. I gatufasaden en hög, avsatt, putsad, svartmålad sockel. Fönsterna har markerade omfattningar i fasadens tegel och även den rundbågiga huvudentrén har en avtrappad omfattning i två skift tegel. Framför denna en fritrappa i natursten. Parfyllningsdörr med solfjäderspröjsat överljus. Fasaden avslutas med en profilerad takgesims i formtegel och sadeltaket är klätt med grå falsplåt.

När huset byggdes av fattigvårdsstyrelsen inreddes det dels till fattigskola, dels till kok- och arbetsinrättning. Den tillbyggnad som gjordes 1852 mot väster och utmed Själbodgatan tillkom för Fruntimmersföreningen småbarnsskola och allmänna fattigvårdens flickskola. Den fick fasader i samma tegel som den äldre byggnaden, men utan markerade fönsteromfattningar. I västgaveln finns två synliga ankarslutar.

1860 utvidgades Fruntimmersföreningens småbarnsskola och en tillbyggnad i två våningar gjordes utmed Själbodgatan. Denna är numera putsad och vitmålad.

1903 gjordes annu en tillbyggnad i två våningar, denna gång mot gården. 1907 startades en teknisk skola i den gamla arbetsinrättningens lokaler.

Nästa stora förändring inträffade 1925 då skolan åter bytte skepnad och inreddes som lärlings- och yrkesskola och kallades Laurentiiskolan. Interiören byggdes om till stora delar och en tillbyggnad i en våning för en smedja gjordes vid gårdsfasadens östra ända.

1934 inreddes vinden och takfallet mot gården höjdes så att gårdsfasaden nu har tre våningar. Takkupan mot gatan kom till 1953. Idag används skolbyggnaden för Lunds kommunala vuxenundervisning.[nutidsuppdateras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda