Själabodarna 15

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Själabodarna 15 fd. Själabodarna 1 och 2
Sjalabodarna 1 och 2.png
Själabodarna 15
Information
AdressLilla Algatan 2 och 4A-C
Byggnadsår1860, 1861 och 1882
ByggherreLunds stads fattigvårdsstyrelse, 1852, 1860 Fruntimmersföreningen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Gårdshus

Bostadshus av tegel i två våningar med sadeltak. Fönsterna är sexdelade med bruna snickerier i hela huset. Mot gatan finns en dubbeldörr med brunmålad panel och en trestegs naturstenstrappa. Gårdssidan har fyra entréer. Dörrarna är brunmålade med överljus.

Huset är byggt i tre etapper. Den västra delen, vilken idag har blästrad fasad och vars tak är klätt med skiffer, är byggd 1860, den mellersta delen 1861, Denna förlängdes 1882 mot öster. Den äldsta delen skiljer sig från de andra genom att takvinkeln är något spetsigare, genom annan takbeklädnad och annan fasadbehandling.

De delar av huset som är byggda 1861 och 1882 har gemensamt tak klätt med svart plåt och grå, säckdragna fasader.

Huset byggdes som fattighus och var stadens fattigvårdsinrättnings huvudbyggnad fram till 1907. Benämningen användes långt in på 1900-talet, men ändrades sedan till "stadsgården". På en ritning från 1913 kan man se att huset i båda planen innehåller enrumslägenheter.

Ovanför den västra ingången mot Lilla Algatan satt tidigare en skylt av sten med de inhuggna orden: "Ho der icke vill arbeta skall heller icke äta". Denna togs ner efter en häftig kampanj i Lunds Dagblad av dess chefredaktör Waldemar Bülow.

1935 ritades ett ombyggnadsförslag till huset av den dåvarande stadsarkitekten John Anchert som gick ut på att slå ihop en del lägenheter till två- och trerumslägenheter och att installera badrum i källaren. Det dröjde emellertid länge innan någon sådan ändring blev gjord.

1974 genomgick huset en större reparation. Fasaderna blästrades och de östra delarna från 1861 och 1882 säckdrogs med puts. Fönster och ytterdörrar byttes och nytt plåttak lades. Toaletter installerades inomhus och lägenheterna har sedan renoverats efter hand. Uthusen på gården revs i samband med denna renovering och på dess plats gjordes en parkeringsplats med infart från Själbodgatan. Gården som tidigare var belagd med singel fick gräsmattor och buskage med gångar satta med gatsten.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

De vid revideringen svartmarkerade byggnadsdelarna skiljer sig från det äldre gatuhuset i material och formspråk. Sockeln är slätputsad och svart, fasaderna är slätputsade och grå. Den lägre byggnadsdelen har hörn markerade med utstockad puts. Taken är flacka sadeltak och ett parti med motlutande pulpettak, samtliga täckta med bandtäckt svart plåt. En entrédörr är sekundär, utförd i eloxerad aluminium och glas, en källardörr i brunmålad plåt. Åt öster finns en brunmålad trädörr med spröjsat glas i överdel samt överljus som möjligen ska efterlikna en äldre dörr. Träfönstren är utformade som brunmålade korspostfönster. Den låga byggnadsdelen har en putsad skorsten med ett krön avtäckt med svart plåt.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda