Sigrid 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sigrid 5
Sigrid 5.png
Sigrid 5
Information
AdressStora Sigridsgatan 5
Byggnadsår1867
ByggherreS. Holmström
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvåningshus i gult tegel med plåtklätt, svart sadeltak. Fasaden är symmetrisk med fyra fönsteraxlar och mittentré med trestegs kalkstenstrappa och röd parfyllningsdörr med mässingshandtag. Avsatt, tjärad sockel, sexdelade fönster målade i samma röda färg som dörren. Takkuporna i glas och de två skorstenarna med utkragade krön är nygjorda.

Enligt brandförsäkringshandlingarna var huset ursprungligen inrett med fyra boningsrum och två spiskammare på bottenvåningen och kök, spiskammare och fyra boningsrum på ovanvåningen. Ett gårdshus i furukorsvirke med tegelfyllning och tegeltak fanns också, vilket angavs vara äldre än gathuset.

1915 byggdes ett runt trapphus på gårdssidan och på ritningarna från detta år ser man att huset är indelat i fyra likadana tvårumslägenheter av den typ som var mycket vanlig i arbetarbostäder från 1870-talet.

1972 byggdes huset om interiört, väggar slogs ut och hela huset inreddes till en bostad. Takkuporna gjordes vid detta tillfälle. Gårdshuset som var byggt 1915 i tegel med papptak inreddes 1980 med bastu och fick i samband med detta en takkupa.

Gårdsplanen är belagd med gatsten och kullersten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda