Sigrid 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sigrid 4
Sigrid 4.png
Sigrid 4. Foto Inger Andersson 1983.
Information
AdressSjälbodgatan 3, Stora Sigridsgatan 7
ByggnadsårHuset vid Stora Sigridsgatan 1866, huset vid Själbodgatan 1873
ByggherreTimmergesäll Birger Jönsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Hörnhuset i tegel med två våningar vid Stora Sigridsgatan och en våning vid Själbodgatan. Hörnet är avfasat och båda byggnaderna har sadeltak klädda med svart plåt. Fasaderna är putsade och målade i rosa färg med vitmålad våningslist och takgesims. Båda byggnaderna har blåmålade, sexdelade fönster och nygjorda, omålade parfyllningsdörrar. På gårdssidan, i vinkeln mellan byggnaderna fanns ända till 1982 en veranda i två våningar med pulpettak, klädd med grön pärlspontspanel och med vita tätspröjsade fönster.

När tvåvåningshuset byggdes 1866 rymde det fyra rum och kök på bottenvåningen och detsamma på ovanvåningen. Taket täcktes ursprungligen med kalkunderstruken tegel.

1873 gjordes en flygelbyggnad i en våning med tre rum och kök och kammare på vinden vid Själbodgatan och samtidigt byggdes ett gårdshus i korsvirke, vilket nu är rivet. I början på 1900-talet fanns en diverseaffär i byggnaden vid Själbodgatan men under senare decennier har båda husen enbart använts som bostadshus. Ända till i slutet av 1970-talet var båda husen vitmålade med gröna fönster. Vid denna tid målades huset i skarpt röd färg, nya fönster sattes in och målades blå och båda gatuentréerna fick nytillverkade parfyllningsdörrar.

1982 gjordes en genomgripande renovering av hela huset. Det tidigare papptaket byttes mot plåt, fasaderna fick sin nuvarande, rosa färg och träverandan mot gården ersattes med en balkong i ovanvåningen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda