Signalen

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret Signalen sträcker sig med fastigheter i två rader från Fälgen söderut längs Mellanbacken och Genarpsvägen. Alla Fastigheter har avstyckats från nr 31. I söder domineras bilden av den detaljrika och välartikulerade sjukhemsbyggnaden, tidigare bostad och försäljningskontor för en handlare i spannmål. Denna verksamhet omfattade då också byggnader såsom magasin, stall mm. Idag står radhus på denna mark. Längre upp i backen har den tidigare ägaren till fastigheten 3 H bott i en avstyckning från stamfastigheten. Några av husen har också omtalats i skrifter om byns historia då de inhyst funktioner i samhället såsom post, telegraf och butiker och har därför miljöhistoriskt värde.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda