Sankt Thomas 37

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Thomas 37
Sankt thomas 37.png
Sankt Thomas 37
Information
AdressÖstra Vallgatan 51-53
Byggnadsår1961
ByggherreMalmö nation
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Sankt Thomas 37 från Östra Vallgatan.
Sankt Thomas 38 från Stora Tomegatan.
Entré från Stora Tomegatan.

Studentbostadshus i sju våningar. I gatufasaden är den översta och nedersta våningen liksom en fönsteraxel vid varje yttersida indragna i förhållande till resten av fasaden vilken har en svagt konkav form. Det svängda mittpartiet är klätt med ljusgrön apollinomarmor medan sidopartierna och det mitt i fasaden markerade trapphuset är klädda med vit och delvis svart mosaik. Bottenvåningen upptas av samlingslokaler av olika slag, en pub finns t.ex. som går genom hela husets bredd. Entrén är indragen och har två dörrar, helt i glas. Övervåningarna är inredda med långa korridorer som följer byggnadens svängda form. De innehåller tio enkelrum och ett gemensamt kök med stor balkong in mot gården. Gården är gräsbevuxen och har gångar belagda med gatsten. Gården är gemensam med Malmö nationshus på tomt nr 38 med adress Stora Tomegatan.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad (37), kulturhistorisk miljö (38)

Åt Östra Vallgatan reser sig byggnaden i sju våningar, bottenvåningen och översta våningen är indragna. Huset har ingen markerad sockel utan fasaderna av apollinomarmor och ifömosaik står direkt på marken. Den breda fasaden är svängd och delas av ett centralt markerat trapphus. Fasadmaterialet är ursprungligt men entrédörrar i röd aluminium och lägenhetsfönster i två lufter är sentida. I bottenvåningen finns ursprungliga pivothängda enluftsfönster i vitmålat trä och i trapphuset finns äldre fönsterpartier utvändigt klädda med rostfritt stål. Taket har beslagning av kopparplåt.

Åt Stora Tomegatan finns en markerad sockel i slät grå puts. Fasaderna reser sig tre och en halv våning över en källare. Fasaden bildar upprepade gavelmotiv. Fasaderna är klädda i mörkt brunt tegel och avdelas i gavelsektioner av lodräta band av vit puts. Dörrarna är sentida utförda i aluminium och glas, fönstren är sentida vitfärgade tvålufts aluminium. Ursprungliga trappräcken består av smidesräcken med handledare i brunt trä. Sadeltaken är belagda med ursprungliga grågula enkupiga tegelpannor. Gården delas i ett nedsänkt parti med parkeringsfunktion och ett övre asfalterat parti för vistelse. Gårdsfasaderna skiljer sig från gatufasaderna och är klädda med gult tegel. Öppna loftgångar i platsgjuten vitmålad betong förbinder gatuhusen från Vallgatan och Tomegatan med det mellersta gårdshuset.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda