Sankt Thomas 26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Thomas 26
Sankt thomas 26.png
Information
AdressStora Tomegatan 40
ByggnadsårGathus 1841, gårdshus 1864
ByggherreOrgeltrampare Nils Jönsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Från gårdssidan. Foto Inger Andersson 1983.

Bostadshus av tegel och råsten i en våning med inredd vind och tak klätt med eternitplattor. Slätputsade, gulmålade fasader, entré med vitmålad putsomfattning i bandrustik och vita tvåluftade fönster. Parallellt med gathuset ligger ett gårdshus i en våning med eternitklätt sadeltak, putsade, gulmålade väggar och en glasdörr mot trädgården på östsidan. Husen är sammanbyggda med en förbindelsegång.

1923 gjordes en ombyggnad av båda husen. I gathuset som tidigare varit inrett med tre enrumslägenheter gjordes en butikslokal i norra delen, Tre skyltfönster öppnades mot gatan och en parfyllningsdörr i norra ändan av fasaden ersattes med den nuvarande entrén med putsomfattning.

Förbindelsegång mellan husen byggdes och gårdshuset som tidigare varit delat i två enrumslägenheter kom nu att delvis ingå i gathusets bostad. Den södra delen av gårdshuset gjordes om till vedbod, brygghus och redskapsskjul. 1940 inreddes vinden på gathuset och en takkupa gjordes på östsidan. 1961 upphörde den tobaksaffär som länge funnits i huset. Lokalerna byggdes om till bostad och skyltfönsterna ersattes med små tvåluftsfönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda