Sankt Peter 27

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Peter 27
Sankt peter 27.png
Sankt Peter 27. Foto 1981.
Information
NamnStadsbiblioteket
AdressSankt Petri kyrkogata 6, Bredgatan 3
Byggnadsår1968-70
ByggherreLunds Stads Fastighetskontor
ArkitektFlemming Lassen, Hellerup
Stadsbiblioteket
Bredgatan 3
Bibliotekets gård
Bredgatan 3. Foto 1981.

Stadsbiblioteket inrymmes i en tvåvånings byggnad med indragen övervåning. Fasader i kopparplåt och glas. Under västra delen, som är uppbyggd på gjutna betongplintar, finns garage. Mot Bredgatan i öster en envåningsbyggnad under kopparklätt sadeltak och med ljusputsad fasad. Denna del används såsom hörsal och studierum.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Den högmodernistiska biblioteksbyggnaden uppfördes på platsen efter rivningar av ett antal mindre hus. Biblioteket är byggt på betongplintar över ett delvis nedsänkt parkeringsplan. Det nedre planet är försett med stolpar i betong som avgränsar ute från inne. I östra delen, där det nedsänkta planet innehåller en källare, finns fönster inpassade mellan stolparna. Fönstren är utformade som enlufts träfönster målade i grått, troligen ursprungliga. Bottenvåningens fasad består till stor del av glaspartier med kopparklädd utsida. Fönsterglasen är i sen tid försedda med en gulaktig solskyddsfilm. Infarten till parkeringen är väl exponerad i den södra fasaden, vilken också utgör huvudfasad. Infartens utformning visar bilens roll i samtiden och den roll man förväntade sig att den skulle ha i framtiden. Huvudentrén ligger mot S:t Petri kyrkogata och dörrarna är här skiftade till bruneloxerad aluminium. Från gatuplan når man entrén via trappor med plansteg av betong på balkar av betong. De flacka takfallen är klädda med koppar i skivtäckning. I östra delen har byggnaden en annan utformning och innehåller en delvis muromgärdad nedsänkt gård och ett gatuhus mot Bredgatan som anknyter i volym och form till den traditionella bebyggelsen längs denna.

Mot Bredgatan är fasaden putsad och delas av grå utanpåliggande vertikala band i betong, gaveln åt söder i gult tegel. Sadeltaket är belagt med skivtäckt koppar. Entrén från Bredgatan är sekundär och utformad i eloxerad aluminium och glas.

Stadsbiblioteket är en offentlig byggnad med en tidstypisk och väl bevarad utformning präglad av storskalighet och bilsamhälle men med omsorgsfull gestaltning och gedigna material.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda