Sankt Måns 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Måns 6
Sankt mans 5-6.png
Sankt Måns 5 och 6
Information
AdressVästergatan 7
Byggnadsårgathus 1875, flygel 1895, bostadshus på gården 1872
Byggherresmed Johan Olin
Gårdshus
Innergård

Gathus i en våning, uppfört av tegel. Byggnaden bevarar ursprunglig karaktär med profilerad, svartmålad sockel och slätputsad, gulmålad fasad i enkel klassicerande stil. Sadeltaket är täckt med enkupigt, gult tegel. Brunmålad pardörr med profilerat ramverk och överljus samt sexrutade, brunmålade fönster. Huset inrymde 1875 en fyrarumslägenhet. Gårdshuset i en våning uppfördes 1872 som smidesverkstad och bostad. På 1920-talet byggdes det om helt till bostad. Fasaden är spritputsad och målad grå. Gemensam gårdsplan med en hängpil som vårdträd samt traditionellt anlagd trädgård med tuktade buxbomshäckar, stenpartier och en mängd fruktträd.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö f d röd?[bör kontrolleras]

Bostadshuset på gården har slätputsad svart sockel och fasader av slätputs i gul kulör. En utkragad takfotsgesims är enda utsmyckningen. Enkla smidda ankarslut i gavlarna. Sadeltaket är lagt med enkupiga röda tegelpannor och skiljer sig därmed från nybyggnaderna intill med betongpannor. Fönstren är sentida enluftsfönster med spröjs. Kolla SBK arkiv…[bör kontrolleras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda