Sankt Måns 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Måns 4
Sankt mans 4.png
Sankt Måns 4
Information
AdressVästergatan 11
ByggnadsårGathus och flyglar 1885, omb 1977
ByggherreTimmergesäll L. Lindeblad
ArkitektIngen uppgift
Gathus
Gårdshus

Gathus i två våningar med två flygellängor, uppfört 1885 av tegel. Mot gatan enkel nyrenässansfasad i rött maskintegel med ornament i grå cementputs; profilerat listverk avdelar fasaden mellan. våningarna och under nedre våningens fönsterrad. Vid takfoten löper en profilerad gesims. Fönstren har likaså profilerade omfattningar av grå puts, och i den övre våningen dessutom raka kornischer och plattor i fönsterbröstningarna. Nya tvåluftsfönster med betsade bågar sattes in 1977. I fasadens mitt en körport med nyare, glasad port. Den höga källarvåningen inrymmer två butikslokaler med trappor från gatan. Gårdsfasad och flyglar i gult tegel. Stor trädgårdstomt.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: gatuhus kulturhistoriskt värdefullt och gårdsflyglar kulturhistorisk miljö

Gatuhuset är byggt i två våningar med källare. Sockeln är utförd i svart slätputs och gatufasaden i rött tegel i kryssförband fogade med åsfog, samt lister och omfattningar i profildragen puts avfärgat i bruten vit. Körporten försedd med sentida smidesgrind. Sentida tvåluftsfönster. I källaren finns två butikslokaler som nås från gatan, dessa har äldre spegelindelade pardörrar med glas i överdel. Sadeltaket är belagt med svart papp. Gårdsflyglarna är uppförda som halvhus i två våningar med källare. Gårdsfasaderna var tidigare i gult tegel men dessa har putsats och avfärgats i gult. Fönstren på gårdssidan är äldre och utförda som spröjsade tvåluftsfönster, några kan vara ursprungliga. Dörrarna är äldre eller ursprungliga och utförda som spegelindelade pardörrar med överljus, fritrappor med gjutna steg leder till dörrarna. Gården belagd med kullersten och mindre plantering och i söder en djup trädgård med gräsmatta och planteringar. Hjalmar Gullberg bodde i huset under 1928-35.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda