Sankt Måns 3

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Måns 3
Sankt mans 3.png
Sankt Måns 3
Information
AdressVästergatan 13
ByggnadsårGathus med flygel 1895, omb 1922, 1939, gårdshus 1923
ByggherreByggmästare Sven O. Ljunggren
Arkitekt1923 A. Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gathus
Gårdshus
Gårdshus

Gathus i två våningar, uppfört av tegel. Gatufasad i rött maskinslaget tegel, dekorerad med band av brunglaserat tegel samt listverk och fönsteromfattningar av profiltegel. Profilerad gesims med mönstermurad fris. Ursprunglig, grönmålad körport. Stickbågiga fönster med tvärpostförsedda, gröna fönster. Takkupor från 1939.

1923 uppfördes en vinkelbyggt gårdshus i två våningar, inrett till ordenslokaler för Sirius Ordens loge Capella. Fasaderna är utförda i gult tegel.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gatuhuset är uppfört med två våningar, källare och senare inredd vind. Gatufasaden med sockel i grå slätputs, fasader i rött maskinslaget tegel med koppsidan utåt och inslag av glaserat tegel och formtegel samt mittgesims och dekormurad takfotsgesims. Körport med ursprunglig port i fasadens mitt. Porten utförd med spegelindelad och dekorsnidade blad samt överljus. Ursprungliga korspostfönster i grönt men ett sentida fönster i övre våningen av liknande utförande. Gårdsfasaden och gårdshus utförda i gult tegel med enklare utförande men med ursprungliga fönster. Fönstret till trapphus utfört med blyinfattat glas i dekorativ utformning. Gårdshusets fasader innehåller även ursprungliga småspröjsade gjutjärnsfönster. Sadeltak belagt med plåt, i takfallet åt gatan fyra takkupor tillkomna 1939 men med förenklade plåtarbeten under senare tid.

Gården belagd med markbetongsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda