Sankt Knut

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Knut
Kvarteret ligger i utkanten av Professorsstaden på mark som förr tillhörde jordegendomen Olshög. Marken hade 1905 övertagits av fastighetsaktiebolaget Olshög-Fridhem som successivt styckade upp den till villatomter. Professorsstaden planlades i ett par omgångar allteftersom tomterna bebyggdes, och 1927 hade dåvarande stadsingenjören Magnus Wennström upprättat ett förslag till hur de sista delarna av Olshögs marker skulle styckas. Kvarterets nordöstra gräns skulle utgöras av stadens nya östra ringled, den blivande Tornavägen. I verkligheten fick dock Tornavägen i sin norra del en östligare sträckning och kvarteret en betydligt stillsammare omgivning.

Stadsplanen fastställdes 1931 och 1933-36 bebyggdes de tio tomterna i kvarteret. De flesta tomterna köptes av byggmästare som sålde dem igen så snart de var bebyggda. Husen är ritade av fem olika arkitekter och har i huvudsak en enhetlig karaktär. De är uppförda i två fulla plan och är alla mer eller mindre inspirerade av funktionalismen. Medvetet har man undvikit höga gavelpartier och taken är istället valmade, i flera fall så flacka att de inte syns från gatan.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda