Sankt Jakob 7

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Fastigheten består av två tomtdelar, 320 A och B, vilka tidvis haft gemensam ägare, tidvis varit delade. 1850 ägdes hela gården av en J.M. Johnsson, som byggde ett nytt gathus på södra tomtdelen. På den norra låg ett äldre korsvirkeshus kvar vid gatan. 1855 delades gården mellan snickare 0. Wejdeman ach friherre Axel Bennet. Inga större förändringar skedde förrän 1904, då glasmästare O. Westergren som ägare till båda tomtdelarna lät utföra nybyggnadsritningar, innebärande ett kraftigt ökat utnyttjande av den djupa tomten; vid gatan ett trevånings affärs- och bostadshus med flygel samt dubbla gårdshus i tre våningar med bostäder och verkstadslokaler. Innan bebyggelsen stod färdig 1906 hade en ny ägare tillträtt fastigheten.

Sankt Jakob 7 består av flera byggnader

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda