Sankt Jakob 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Jakob 4
Sankt jakob 4.png
Sankt Jakob 4
Information
AdressKlostergatan 7
Byggnadsårgathus 1875, omb 1930, 1971, flygel 1886, gårdshus 1898
Byggherreskomakare H. Ohlsson
Gårdshus
Gårdshus

Gathus uppfört av tegel med rikt modellerad putsfasad i klassicerande stil. Huset är två våningar högt med ursprunglig mansardvåning och frontespis. Byggnadens mittparti framhävs genom fyra genomgående pilastrar, vilka från andra våningen fortsätter upp i frontespisen, där de uppbär en fronton med rikt profilerat listverk, ursprungligen med krönande akroterier. Mansardvåningens kupor har sadeltak och gavelpartier med rik profilering.

Bottenvåningens skyltfönster är från 1930. Fasadens nuvarande färgsättning tillkom 1971. Bottenvåningens bandrustik är målad gråvit, övervåningen ljust röd med vita pilastrar och andra utsmyckningar. Tidigare var fasaden grå. Fönstren är sexrutade och blåmålade. Taket är täckt med svart plåt.

Flygelbyggnaden mot gården är tre våningar hög, gårdshuset en våning, båda med putsade vita fasader.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

På gården finns två gårdshus, ett av dessa, trevåningshuset, har markerats som av miljömässigt värde. Det andra huset är uppfört i en våning. Trevåningshuset, byggt som ett halvhus under pulpettak, har putsade eller slammade fasader i vitt och en utkragad takfotsgesims. Sockeln är slätputsad grå. Fönstren är spröjsade tvåluftsfönster av äldre typ.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda