Sankt Jakob 13

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Gårdshus med port

Fastigheten bildades 1957 genom en sammanläggning av två skilda tomter, Sankt Jakob 5 och 6. Genom rivning av viss gårdsbebyggelse har ett stort gemensamt gårdsrum erhållits.

Sankt Jakob 13 består av flera byggnader


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset är byggt som ett halvhus i två våningar med källare till ett glasmästeri. Fasaderna utfördes i gult tegel med inslag av rött tegel vid fönstervalv och band men dessa har senare övermålats med vit färg. Fönstren är ursprungliga korspostfönster med spröjs och utanpåliggande hörnjärn. Porten är i nedre del ersatt med aluminiumport men karm och överljus finns kvar. Lastluckan i andra våningen med lastbalk förefaller ursprunglig men i behov av restaurering. Pulpettaket är lagt med svart papp och ståndränna och en sentida takkupa med enluftsfönster har placerats i takfallet. Gården är idag asfalterad men under den ligger troligen stora delar av kullerstensläggningen kvar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda