Sankt Jakob 12

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Jakob 12
Sankt jakob 12.png
Sankt Jakob 12
Information
AdressLilla Fiskaregatan 16
Byggnadsårgathus, flygel och gårdshus 1880, gathus omb 1953
Byggherreprosten Achatius Kahl
Gårdshus

Fastigheten omfattar ett gathus i två våningar med flygel samt ett tvåvånings gårdshus, kring en stensatt gårdsplan.

Gathuset är uppfört av tegel och bottenvåningens skyltfasad är från 1953. Den ursprungliga ljusa putsfasaden i klassicerande stil är däremot bibehållen i övervåningen. som indelas av pilastrar. Fönstren har profilerade omfattningar med raka, konsolburna kornischer. Upptill avslutas fasaden med en profilerad gesims med tandsnitt. Bottenvåningen inrymde från början två butiker och en mindre bostad, övervåningen en sjurumslägenhet. I gårdshuset fanns ekonomiutrymmen och en mindre bostad.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö (borde vara rött eftersom fönster och dörrar finns kvar?)[bör kontrolleras]

Gårdshuset är byggt som ett halvhus i två våningar med källare. Sockel och fasad är byggda i gult tegel i kryssförband, enkel takfotsgesims i tegel. Fönster och dörrar är troligen ursprungliga vilket är mycket ovanligt för gårdshus i Lund. Fönstren är utformade som spröjsade tvåluftsfönster och dörrarna som spegeldörrar med överljus. En fritrappa med steg av natursten leder till dörren. Fönstren förefaller nästan omålade då färgen fallit bort. Gården är belagd med grus och innehåller några mindre planteringar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda