Sankt Jakob 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Jakob 11
Sankt jakob 11.png
Sankt Jakob 11
Information
AdressLilla Fiskaregatan 14
Byggnadsårgathus och flygel 1879, gårdshus 1879 och 1894
Byggherre1879 fabrikör L. Jönsson
Arkitekt1894 cigarrfabrikör C. A. Jönsson
Gårdshus
Gårdshus
Innergård

Fastigheten omfattar ett gathus i två våningar med flygel, ett gårdshus tvärs över gården, ett gårdshus i två och en halv våning i östra tomtgränsen samt ett mindre uthus. Gårdsplanen är kullerstensatt.

Gathuset har en vitmålad putsfasad i klassicerande stil, vid 1900-talets början förändrad med större skyltfönster, mansardvåning och balkong. Enligt nybyggnadsritningen hade huset från början en hög källarvåning, inredd till butiker. På en hög sockel reste sig den kvaderindelade bottenvåningen med rundbågig entré med fem rundbågiga skyltfönster samt port. I den övre våningen är fasadens ursprungliga utformning i stort sett bibehållen med profilerade fönsteromfattningar med konsolburna kornischer samt gesims med tandsnitt.

Samtidigt med gathuset uppfördes tvärs över gården ett bostadshus i en våning. 1894 byggdes tvåvåningshuset i östra tomtgränsen, inrymmande arbetslokaler för en tobaksfabrik.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset från 1894 är markerad som miljömässigt värde men gårdshuset har rivits och ersatts med en senare byggnad i samma läge. Gårdshuset är byggt som ett halvhus i två och en halv våning och källare. Sockel och fasader är utförda i gult tegel i kryssförband. Dörrar och fönster är sentida, även källarens småspröjsade gjutjärnsfönster har skiftats till sentida fönster. Pulpettaket är belagt med bandtäckt plåt. Gården har i norr mindre gräsmatta och planteringar medan gården i söder delvis är satt med markbetongsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda