Sankt Jakob 10

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Jakob 10
Sankt jakob 10.png
Sankt Jakob 10
Information
AdressLilla Fiskaregatan 12
Byggnadsårgathus, flygel och gårdshus 1879
Byggherresadelmakare Th. Anderberg
Gårdshus
Trädgård
Innergård

Fastigheten omfattar ett gathus med tvåvånings flygel och tvärförlagt gårdshus kring en främre kullerstensatt gårdsplan. Bakom gårdshuset finns resterna av en planterad trädgård.

Gathus i två våningar med senare påbyggd mansardvåning och frontespis. Putsfasaden är målad i en starkt röd färg som är främmande för stilen. Bottenvåning har bandrustik och stora bågformade skyltfönster, övervåningen har profilerade fönsteromfattningar med raka kornischer, målade i vitt. Gårdsfasad och gårdshus med enkla gula tegelfasader.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset har i likhet med flygeln och gatuhus uppförts i två våningar med källare. Fasaderna var ursprungligen utförda med bart tegel, men den södra sidan har senare putsats. Den norra innehåller en sentida utrymningstrappa i galvaniserat omålat stål. Norra fasaden bär även spår efter en farstu som rivits. En mittgesims och en takfotsgesims av utkragat tegel pryder fasaden. Fönstren är sentida och utförda som tvålufts träfönster och korspost aluminiumfönster. Dörren i söder är sentida och utförd som pardörr i skivmaterial med utformning likt en spegeldörr. En fritrappa i granit leder från gården till entrén. Sadeltaket är lagt med svart bandplåt, i norra takfallet finns sentida takfallsfönster och en takkupa. Gården i söder är belagd med kullersten, gården i norr är delvis igenväxt och innehåller rester efter planteringar.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda