Sankt Clemens 5

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Clemens 5
Sankt clemens 5.png
Sankt Clemens 5
Information
AdressStortorget 4
Byggnadsårgathus 1846, omb 1884, 1910, 1926 och 1940
gårdshus 1846, 1872 och 1888
Byggherre1846 kapten C. Wahlgren
1870- och 80-tal bokhandlare Ph. Lindstedt
Innergård
Detalj

Vid 1800-talets början låg på denna tomt en gård med flera byggnader uppförda i korsvirke. 1846 uppförde kapten Christian Wahlgren ett nytt tvåvånings gathus av tegel, inrymmande bostad och en liten handelsbod "i förstugan vid gatan". Tvärs över gården byggdes ett envåningshus av tegel, inrett till stall och packhus. De äldre korsvirkeslängorna i norra och södra tomtgränserna fick ligga kvar, och inrymde bl a ett bageri. 1859 hade gården övertagits av bokhandlare Fredrik Borg, som utvidgade butikslokalerna, och satte in fem stora fönster mot gatan.

Sedan bokhandlare Philip Lindstedt övertagit fastigheten skedde flera om- och nybyggnader. Det gamla bageriet i södra gårdslängan revs och ersattes 1872 med ett nytt halvhus, även det inrett till bageri. Östra delen inrymde bageributik och erhöll en dekorativt utformad gavel med korsvirke och "snickarglädjedetaljer".

1884 erhöll gathuset en ny torgfasad, försedd med "dyrbar cementputs med ornamenter". Fasaden lär vara ritad av Helgo Zettervall.

1888 revs de äldre korsvirkeshusen i norra tomtgränsen och i deras ställe byggdes ett bostadshus i tre våningar med fasad i gult tegel. Fastigheten bevarar idag sin utformning från 1800-talets senare del. Den djupa tomten är uppdelad i en främre stensatt gårdsplan och en inre tradgård. Ursprungligen sträckte stg tomten ännu djupare in i kvarteret, men en del frånsåldes 1872.

Gathusets skyltfönster byggdes om 1910, och 1926 tillkom en mansardvåning med skiffertäckt tak, båda ändringarna efter ritning av Henrik Sjöström. Den klinkerinramade entrén i norra sidan är från 1940.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda