Sankt Clemens 4

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Clemens 4
Sankt clemens 4.png
Sankt Clemens 4
Information
AdressStortorget 2, Lilla Fiskaregatan 1
Byggnadsårgathus och gårdshus 1871, omb 1892, 1938
Byggherrehandlande Petter Ekelöf
Lilla Fiskaregatan 1
Port

Fastigheten uppfördes 1871 av handlande Petter Ekelöf, som då var en av stadens största köpmän. Före honom hade handelsman Olof Edelberg ägt gården, som da bestod av flera ålderdomliga korsvirkesbyggnader. 1871 revs allt detta, och ersattes med nya tegelmurade hus med putsade fasader enligt tidens klassicistiska ideal.

Byggmästare var Hans Ekelund, som troligen också utfört fasadritningen. Hörnhuset inreddes till butikslokaler i hela bottenvåningen och erhöll rundbågiga skyltfönster, sannolikt det tidigaste exemplet i Lund på en konsekvent genomförd butiksfasad. Byggnadens hörnparti är brutet, sadeltaket är täckt med engelsk skiffer. Den släta putsen är målad gulvit med vita ornament kring fönster och vid taklisten.

Mot Fiskaregatan vetter en körport med profilerat ramverk och överljus.

Byggnaden vid Fiskaregatan inrymde från början ekonomiutrymmen med magasin i den övre våningen. Bottenvåningen är ombyggd med stora skyltfönster, medan övervåningen har bevarad kvaderrustik, utförd i grå puts. Fastigheten har inrymt bokhandel sedan 1891.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda