Sankt Clemens 21

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sankt Clemens 21
Sankt clemens 21.png
Sankt Clemens 21
Information
AdressLilla Fiskaregatan 3
Byggnadsårgathus och flygel 1880, omb 1926, 1935, omb 1981
Byggherredestillator Axel Westerström
Trapplopp
Gårdsflygel
Gårdsflygel

I fastigheten ingår två äldre tomtdelar, nr 329 vid Lilla Fiskaregatan och nr 305 B, som från början tillhört gården vid Stortorget 4. På 1860- och 70-talen förvärvades tomterna av destillator A. Westerström. Ett nytt gårdshus för stall, vagnsport och packhus uppfördes 1872 med enkel fasad i gult tegel. Byggnaden revs 1980.

Sedan byggnadslinjen mot gatan reglerats ersattes det gamla gathuset i korsvirke år 1880 med ett nytt affärs- och bostadshus i tre våningar. I bottenvåningen inreddes butiker, i de övre våningarna två stora bostadslägenheter. Nuvarande skyltfönster är från 1935. 1 de övre våningarna är den ursprungliga klassicerande putsfasaden bevarad, med pilastrar, profilerat listverk och fönsteromfattningar samt gesims med konsolfris.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: flygel kulturhistorisk miljö, var tidigare kulturhistoriskt värdefull byggnad

Flygeln uppförd med fasader i gult tegel har förändrats då gården byggts över och den södra gaveln klätts in i fasadtegel i löpförband. Fönstren har skiftats men är utformade som korspostfönster.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda