Södra Infarten

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Dörrödsvägen som utgör byns infart från söder, är starkt präglad av historien. Vägen har anor långt tillbaka men det var länge brukad åkermark och ett mindre antal utskiftade gårdar som präglade miljön. I och med befolkningsökningen så började bebyggelsen utvecklas främst utmed infartsvägarna. De röda tegelhusen utmed de tre infartsvägarna är en tydligt miljöskapande markering för Veberöd och dess historia. Att de dessutom är uppförda i det lokalt producerade teglet är ett värde i sig att bevara. Tomterna utmed södra infarten är avstyckade från Hålegårdens ägor. Detta område omfattas inte av 1931-års stadsplan och därför är byggnadsåren osäkra bortsett från Dörrödsvägen 34 där uppgift lämnats muntligt.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda