Södertull 9

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Södertull 9
Sodertull 9-10.png
Södertull 9 och 10. Foto 1981.
Information
AdressStora Södergatan 52
ByggnadsårGathus 1839, omb 1888, 1898, 1930, 1944 och 2000-tal?
gårdshus 1888, omb 1893, 1903, 1908
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gathus
Gård
Trädgård

Envånings gathus uppfört av korsvirke och tegel med grundmur mot gatan. Fasaden i enkel klassicerande stil med bandrustik och profilerade fönsteromfattningar tillkom 1898. En ursprunglig entré mot gatan togs bort 1888. Sadeltaket är täckt med röd falsplåt.

Gårdsbyggnaderna uppfördes 1888 av tegel, och inrymde då stall och lada respektive brygghus och verkstadslokal. Båda är idag ombyggda för bostadsändamål. Till huset hör en fin trädgårdsanläggning som sträcker sig över hela kvarterets bredd bort till Gyllenkroks allé.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: gatuhus och gårdshus kulturhistorisk miljö

Gatuhuset har i sen tid höjts till två våningar med putsade fasader. Bottenvåningen är utförd med rusticerad puts och dragna fönsteromfattningar, en kraftigt profilerad gesims skiljer bottenvåningen från övre slätputsade våningen. Den södra brandgaveln är utförd med sentida gult tegel i löpförband. Entrén från gatan är utförd med spegelindelad dörr med sparkplåt i koppar, dekorativt utformad med drivna mönsterslingor, troligen från 1800-talets slut. Fönstren är sentida med korspostindelning i bottenvåning och tvåluftsfönster i övre våningen. Sadeltaket är lagt med svart bandplåt och fyra sentida takfallsfönster åt gatan.

I föregående bevaringsprogram beskrivs byggnaden som uppförd av korsvirke med tegel med grundmur åt gatan, vidare att gårdsbyggnaderna uppförda 1888 av tegel med stall, lada, brygghus och verkstadslokaler. Gårdshusen ska senare ha inretts till bostäder.

Gården ej tillgänglig vid inventeringen.[bör kontrolleras] Kolla i SBK arkiv![bör kontrolleras]

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda