Södertull 26

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Södertull 26
Sodertull 26.png
Södertull 26
Information
AdressStora Södergatan 48
ByggnadsårGathus 1808, omb 1878, sedermera rivet, nybyggt 2000-tal, gårdshus med flygel 1881
Byggherre1881 Kjersti Müller
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Gårdshus
Innergård.
Gårdshusets fasad mot trädgården i väster.

Vid gatan ligger ett envåningshus med en större frontespis. Det är uppfört av ekekorsvirke med inslag av tegelgrundmur i bottenvåningen mot gatan. Fasaden är putsad i grått, taket täckt med svart papp. Gröna tvåluftsfönster samt grön pardörr med profilerat listverk och överljus. Äldre inredning finns i frontespisvåningen.

Den äldsta beskrivningen av gården är från 1840-talet, då den ägdes av Charlotte Santesson. Förutom gathuset fanns flyget, stall och foderhus samt loglänga, samtliga byggnader av ekekorsvirke och med halmdockade tegeltak.

1881 omdanades gårdsbebyggelsen. Ägaren, Kjersti Müller, lät tvärs över gården uppföra ett större envåningshus med frontespis samt en flygel i norra tomtgränsen. Den nya byggnaden har en anspråkslös fasad i gult tegel mot gårdsplanen. Mot trädgården i väster vänder den däremot en påkostad, klassicerande putsfasad, försedd med frontespis och glasveranda med hög stentrappa.

Väggen är slätputsad och målad ljust gul med vita profilerade fönsteromfattningar och profilerad gesims. Frontespisens gavelparti kröns av akroterier. Taket är täckt med korrugerad eternit.

Mot husets paradfasad svarar inredningen i bottenvåningen, som har en fil av tre rum mot trädgården. Den stora mittsalongen har målat innertak med palmettbård, ursprungliga snickerier såsom halvfranska döbattangdörrar, smygpaneler och höga profilerade fotlister samt en vit skänkkakelugn. Matsalen har en rak vit kakelugn med nisch.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gatuhuset som var ett av områdets äldsta hus revs under 2000-talet och ersattes med ett nybyggt i liknande volym. Gårdshuset är byggt i en våning med källare och inredd vind. Gårdsflygeln är ett halvhus i en våning med källare. Gårdshuset uppvisade i föregående bevaringsprogram en praktfull putsad västfasad med frontespis prydd med akroterion och en äldre glasveranda med spröjsade fönster. Idag har verandans tak försetts med en balkong med omålat träräcke och verandans fönster har ersatts. Östfasaden har en enklare utformning med fasader av gult tegel i kryssförband och en sockel i grå slätputs. Entrédörren är en ursprunglig eller äldre spegelindelad pardörr med glas i övre delarna. Några fönster är ursprungliga eller äldre spröjsade tvåluftsfönster, andra senare tvåluftsfönster. Snickerierna är vitmålade. Sadeltaket är lagt med svart sinuskorrugerad eternit och innehåller förutom frontespisen i väster, två takkupor och flera mindre takfallsfönster i väst. I östra takfallet finns tre sentida takfallsfönster samt en äldre plåtslagen takkupa. Gårdsflygeln har en utformning likt östfasaden på gårdshuset men har pulpettak och sentida enluftsfönster samt sentida dörrblad. Gården är belagd med markbetongsten, kullersten och gatsten.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda