Södertull 13

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Södertull 13
Sodertull 13.png
Södertull 13
Information
AdressStora Södergatan 46
ByggnadsårGathus 1866, omb 1889, gårdshus 1876/84, uthus obekant
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gathus
Portgång
Portgång
Innergård

Envånings gathus uppfört av tegel med klassicerande putsfasad från 1889. Med sina åtta fönsteraxlar har byggnaden en markant horisontell betoning som förstärks av listverk under fönsterraden och vid takfoten. Fönstren är sexrutade med ursprungliga, gröna bågar. De inramas, liksom körporten i fasadens mitt, av profilerade putsomfattningar. Fasaden är målad med en nyare sprutad färg i en gulbrun nyans. Sadeltaket är täckt med eternit. Portvalvet har väggar med pärlspontspanel samt äldre entrédörrar. Invändigt finns viss ursprunglig inredning.

Gårdshuset i norra tomtgränsen är uppfört i två etapper, 1876 och 1884. Det är byggt av tegel med spritputsad, ockragul fasad med vita fönsteromfattningar och sexrutade gröna fönster. Det inrymmer bostäder. I södra tomtgränsen ligger en stall- och uthuslänga av okänd ålder, uppförd av tegel och korsvirke.

Fastigheten har en stor tomt, som är uppdelad i en främre gårdsplan med singel och kantrabatter samt en större trädgårdsplats, traditionellt anlagd med buxbomsinhägnade rabatter, fruktträd och odlingsland.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gathus

Kulturhistoriskt värde: gatuhus kulturhistoriskt värdefullt

Gatuhuset är uppfört i en våning med putsade fasader på stomme av tegel. Putsen är sentida och målad i gult med putsade gesimser och profilerade vitmålade omfattningar. Fönstren är sentida enluftsfönster med lösspröjs i mörk brun kulör. Körporten innehåller en äldre pärlspontpanel och annan äldre inredning. Portbladen med överljus kan vara de ursprungliga men de har utåt klätts med sentida smalspårig panel. Sadeltaket är belagt med svarta eternitplattor i facett, ståndränna i brun plåt. Två äldre takfallsfönster i gjutjärn med spröjsade bågar. Två skorstenar i gult tegel, varav en med utkragat krön.

Gårdshus

Kulturhistoriskt värde: gårdshus kulturhistorisk miljö, bör vara röd[bör kontrolleras]

Gårdsflygeln är uppförd som ett halvhus i en våning men med den västra delen förhöjd till två våningar. Fasaderna har äldre spritputs avfärgad i gult med släta omfattningar avfärgade i vitt, en takfotsgesims avslutar fasaden. Fönstren är ursprungliga eller äldre utförda som spröjsade tvåluftsfönster i brunt, i den andra våningen sitter ursprungliga småspröjsade enluftsfönster med rundad övre kant. Pulpettaket är lagt med svart papp i slättäckning i väster samt enkupigt rött tegel i öster. I södra tomtgränsen finns ett uthus som varit stall och eventuellt senare garage. Idag är det nästan helt övervuxet med murgröna men konstruktionen av korsvirke och gult tegel kan anas. Äldre träportar med smidda beslag. Pulpettak belagt med eternit i facett. I trädgården finns även ett sentida lusthus i trä av enkel typ.

Trädgården, gårdshus och gatuhus utgör en exceptionell miljö, en väl bevarad miljö från 1800-talets slut och 1900-talets början.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda