Sången

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Sången

Kvarteret låg på gränsen mellan jordegendomarna Olshög och Tuna. Ägaren till Olshög hade vid sekelskiftet börjat stycka av villatomter på den del av marken som låg närmast staden. Successivt planlades allt större områden för villabebyggelse och i en stadsplan från 1924 lades hela Olshög ut till byggnadstomter. Tankarna på en ny, yttre ringled, Tornavägen, medförde dock att planen fick korrigeras i sina yttre delar och bebyggelsegränsen försköts ytterligare något österut, in på Tunas marker. I den planen, från 1927, följde Tornavägen östkanten på kv Sången. När Tornavägen väl lades ut fick den dock i sin norra del en något östligare sträckning, men kvarteret fick behålla sin form.

Merparten av de tomter som helt och hållet ägdes av Olshög såldes under trettiotalet och längs med Helgonavägen uppförde två byggmästare en rad med likartade, funkisinspirerade tvåvåningshus. Tomterna som helt eller delvis ägdes av Tuna blev liggande i ett antal år i avvaktan på att ägoförhållandena skulle redas ut. 1951 såldes de dock allihop till olika privatpersoner. Det dröjde dock innan de blev bebyggda och inte förrän 1970 var kvarteret fullbebyggt. Av de senare husen är hälften uppförda av olika professorer.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda