Roteindelning

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Bevaringsprogram
Inledning
Roteindelning
Ordförklaringar
Läsanvisningar
Källor

Efter reformationen då stadens medeltida sockenkyrkor nedlades uppdelades stadskärnan i fyra områden — rotar. vilka namngavs efter de tidigare kyrkorna; den nordvästra delen blev Clemens rote, den sydvästra Drottens rote, den sydöstra Vårfru rote och den nordöstra Krafts rote. Lämningar efter Sankt Clemens kyrka har påträffats i kvarteret Apotekaren. Drottens kyrka har legat vid Kattesund. Benämningen Drotten, som betecknar herre, hövding eller konung, har använts om Herren Gud och även såsom här om Kristus. Namnet Vårfru anspelar på Sankta Maria. En åt Jesu moder helgad kyrka var belägen inom kvarteret Maria Minor. Slutligen är Krafts rote uppkallad efter kryptan i domkyrkan och som i äldre tid benämndes Krafts kyrka. Ordet torde ha sitt ursprung i det medeltidstyska kruft — "underjordiskt rum".

Indelningen synes ha varit praktiskt betingad för att underlätta skattskrivning och kyrkobokföring. Inte förrän på 1920-talet infördes en ny indelning, då tillkom de nuvarande kvartersbenämningarna samt en ny fastighetsnumrering.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda