Rosengården 6

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rosengården 6
Rosengarden 6.png
Rosengården 6
Information
AdressNygatan 20
ByggnadsårGathus och flygel 1864, omb 1918, gårdshus 1909
Byggherre1864 vaktmästare A. Chr. Andersson, 1909 handlande A.N. Düring
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus

Gathus och flygel i en våning, uppförda av tegel och råsten. Gatufasaden putsad och gulmålad med profilerad gesims. Sexrutade vita fönster. Ytterdörren med smidesbeslag samt granittrappa och bislagsstenar är från en ombyggnad 1918. Vid samma tillfälle tillkom takkupor mot gatan. Frontespisen mot gården är ursprunglig. Taket är täckt med svensk skiffer.

1918 byggdes huset om till enfamiljsbostad, och erhöll i stort sett nuvarande planlösning. 1918 uppsattes också den vitputsade mur som inhägnar trädgårdarna på tomterna 6, 7 och 8. Gårdshuset uppfördes 1909 som stall.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdshuset byggdes som stall 1909. Exteriört sett är byggnaden väl bevarad och innehåller ursprungliga gjutjärnsfönster, äldre dörrar och lastintag till andra våningen. En hög skorsten i gult tegel är försedd med rökpipa av saltglaserad keramik typ Höganäs. Pulpettaket är lagt med röd plåt. Fasaden innehåller stora putsbortfall vilket kan tyda på att taket är otätt. Interiören är inte undersökt men en bevarad stallbyggnad är ovanlig.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda