Rosengården 11

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök
Rosengården 11
Rosengarden 11.png
Rosengården 11
Information
AdressNygatan 26, Svanegatan 28
ByggnadsårGathus och flygel 1873 omb 1930, 1943
ByggherreTimmergesäll A. Svensson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Från gatan
Gården

Envånings gathus och flygel uppförda av tegel. Slätputsad, vit gatufasad med perspektivrutor från 1943 samt en större takkupa från 1930. Taket täckt med röd falsplåt.

Huset hade från början en klassicerande fasad liknande grannfastighetens, med stickbågiga fönster med putsomfattningar.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gatuhus

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gatuhuset är uppfört i en våning med inredd vind. Ombyggnaderna 1930 och 1943 tillfogade den stora takkupan åt gatan. Sockel i svart slätputs och fasader i grå slätputs, vita fönsteromfattningar och takfotsgesims. Enluftsfönstren i gavel och gatufasad är sentida men de spröjsade tvåluftsfönstren i takkupan är från 1930. Sadeltaket belagt med koppar i skivtäckning. En carport är byggd intill södra gaveln.

Gårdshus

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Den långa gårdsflygeln är uppförd som ett halvhus i en våning under pulpettak. Sockel i svart slätputs och fasader i grå slätputs, vita fönsteromfattningar och takfotsgesims. Enluftsfönstren och dörrar är sentida. Pulpettaken försett med en sentida bred takkupa, taket lagt med svart plåt i bandtäckning. Fyra skorstenar i gult tegel varav en med rökpipor av saltglaserad keramik.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda