Ringaren

Från Bevaringsprogram
Hoppa till: navigering, sök

Kvarteret ligger öster om Kyrkogatan central i den gamla byn. Bebyggelsen är gammal och här har troligen funnits byggnader allt sedan byns första tid. Det långsmala kvarteret ligger mellan Veberödsbäcken i öster och Kyrkogatan i väster. Idag ter sig byggnaderna som äldre bostadshus men flera av dem har rymt verksamheter, allt från telefonstation till skrädderi, garveri, bageri och butik. Byggnaderna är placerade intill gatan som troligen breddats under 1900-talet, de flesta av dem med långsidan mot gatan. Byggnaderna har en viss enhetlighet uppförda i en våning med sadeltak. Kulörer och byggnadsmaterial skiftar men då ungefärlig ålder, proportioner och placering på tomterna samt de ganska smala huskropparna utgör gemensamma drag bildar de en sammanhållen miljö av stort värde längs den gamla gatan i byn.

Fastigheter

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda